PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsler om oppstart av planarbeid

Varsler om oppstart av planarbeid

Oppdatert: 21.05.2024 08.20.49

De som planlegger utbygging av et område, må først lage en reguleringsplan. Naboer og andre interesserte kan komme med innspill i to runder: Først ved oppstarten av planarbeidet, og deretter når forslaget til reguleringsplan foreligger. 

På denne siden legger vi ut såkalte varsler om oppstart, det vil si detaljreguleringer eller områdereguleringer som er i begynnende fase. Det kan enten være kommunen som står bak planene, eller private utbyggere eller eiendomsutviklere. Etter at oppstarten er varslet, kan alle si sin mening innen seks uker. Vær obs på at det kan ta lang tid fra planoppstarten, til selve planforslaget faktisk er ferdig! 

Si din mening når arbeidet starter 

Du har størst mulighet for å påvirke utformingen av planen dersom du gir innspill når planarbeidet starter.

Den som skal lage en reguleringsplan skal alltid informere de som har eiendommer i området. Huseiere skal alltid informere eventuelle leietakere og andre som har rettigheter i tilknytning til eiendommer innenfor planområdet.

Alle kan si sin mening når kommunen eller andre starter opp arbeidet med en reguleringsplan. Du skal sende dine innspill til den som utarbeider planforslaget. Det kan være både kommunen og private firma.

Frist for å gi innspill er vanligvis seks uker fra den dato planoppstart varsles per brev til berørte, og i avisen.

Nå kan du gi innspill til disse planene

Planer med utgått innspillperiode

Her er en oversikt over planvarsler som nylig var på høring, men der høringsfristen er gått ut nå: