Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Smartbyen Stavanger
  4. Smartby-prosjekter
  5. Formidling av klimadata

Formidling og visualisering av klimadata

Kan visualisering av klimadata gjøre kommunene bedre rustet til å møte klimaendringene?

Med støtte fra Miljødirektoratet og i samarbeid med kommunens beredskapsavdeling og kommunikasjonsavdeling, jobber smartbyavdelingen med å lage en plattform for analyse og presentasjon av klimadata. Dette er en videreføring av et arbeid som ble startet av Digi Rogland. Prosjektet skal avdekke hvilke data og datainnsamlingsplattformer som er egnet til formidling av klimadata til innbyggere, kommuneansatte og andre.  

Pilot høsten 2021

Våren 2021 jobber vi med forberedelser til en pilot som skal gjennomføres høsten 2021 og vinteren 2021/22. Piloten samler, behandler og visualiserer sanntidsdata fra ulike typer sensorer (f. eks vann-/flomnivå) og datakilder (f. eks nedbør og værdata). 

Målet med prosjektet

Gjennom piloten og prosjektet håper vi å få kunnskap om hvor, når og hvordan klimaendringer eksakt påvirker vannmengden. Når vi sammenstiller klimadataene, kan vi få økt kunnskap flomproblematikk, og vi håper innsikten kan bidra positivt til framtidige klimadataprosjekter i kommunen. 

Piloten kan også skape grunnlag for fremtidig arbeid med klimautfordringer, og potensielt bidra til å redusere fare for tap av liv, helse eller verdier. 

Videre ønsker vi å undersøke om deling av klimadata med innbyggere og ansatte bidrar til å heve kunnskapen om hvordan klimaendringer påvirker kommunens og Statsforvalteren ansvarsområder. 

Prosjektet ferdigstilles våren 2022 og det skal lages en sluttrapport som leveres Miljødirektoratet 1. mai 2022. 

Kontaktinformasjon

Terje Rygh

Rådgiver smartbyen og Digi Rogaland

E-post:
terje.rygh@stavanger.kommune.no