Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Barnehage og skole
 3. SFO - skolefritidsordningen

SFO - skolefritidsordningen

Kort fortalt

 • Skolefritidsordningen (SFO) er et tilbud til elever etter at vanlig skoledag er slutt.
 • SFO er åpen fra klokken 07.30 til 16.30.
 • SFO er for alle elever på 1.–4. klassetrinn og for funksjonshemmede elever til og med 10. trinn.
 • Fra august 2020 er SFO gratis for alle førsteklassinger. Har du barn i både barnehage og SFO, får du søskenrabatt på den billigste plassen. 

Pris for plass i SFO

Du betaler for SFO 11 måneder i året. Fra og med 1. august 2020 gjelder følgende priser:

 • 100 % plass: 3104 kroner per måned
 • 60 % plass: 2136 kroner per måned

Har du flere barn i SFO går prisen ned med 25 prosent hvis barna bor i samme husstand og har samme regningsmottaker. De 25 prosentene blir beregnet av den billigste plassen. 

Matpenger kommer i tillegg. Kontakt din skole for å få oppgitt prisen for dette. 

Barn med SFO-plass på 5.–10. trinn har friplass.

Fra og med høsten 2020 har elever på 1. trinn gratis opphold i SFO. Foreldre betaler kun matpenger. Påmelding skjer på vanlig måte gjennom det ordinære skjemaet.

Det er bindende påmelding til skolefritidsordningen. Selv om barnet ikke har benyttet plassen i SFO må plassen sies opp.

Søk om plass i SFO, endre plasstørrelse eller si opp plass i SFO

Søknadsfrist for nytt SFO-år er 15. april. Elever som allerede har plass i SFO, beholder sin plass og skal ikke søke på nytt. Elever som meldes på senere enn oppsatt frist kan risikere å måtte vente på plasstildeling i inntil en måned.

Gå til SFO-skjema for å søke om plass, endre plasstørrelse eller si opp plass i SFO.

Oppsigelsestid er det som gjenstår av inneværende måned pluss en måned. Ved oppsigelse etter 1. april må det betales til og med juni måned.

Det å redusere/øke plasstørrelsen regnes som oppsigelse/påmelding til en del av plassen. Reglene for oppsigelse/påmelding vil da gjelde.

Du kan også søke om lavere pris eller friplass

Om du kan få lavere pris eller friplass avhenger av familiens størrelse og samlede inntekt. Du kan søke om lavere pris/friplass fra og med 1. juni for påfølgende skoleår. Søknaden vil gjelde fra og med 1. til 4. klasse.

Du kan søke om lavere pris eller friplass her.

Før du sender inn skjema, sjekk om du ligger innenfor inntektsgrensene for å søke om friplass eller lavere pris:

Inntektsgrensene per år i husstander med:
Antall barn under 18 år 1 voksen 2 voksne
1 barn 277 500 kroner 435 000 kroner
2 barn 370 000 kr 522 000 kr
3 barn 462 500 kr 695 000 kr
4 barn 555 000 kr 700 000 kr
5 barn 647 500 kr 780 000 kr

Fordeling av SFO-plass


SFO tilbyr følgende plasstørrelse:

 • 100 prosent - fem dager i uken. 
 • 60 prosent - normalt tre valgfrie faste dager i uken.

Åpningstider


SFO holder åpent fra 1. august til og med 30. juni.

Tilbudet er åpent mandag til fredag fra klokken 07.30 til 16.30.

Juleaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag stenger SFO klokken 12.00.

SFO er stengt for planleggingsdager fem dager i året. Skolen har mer informasjon.

Dokumenter.

Vedtekter for SFO ved de kommunale skolene

Kvalitet- og utviklingsmeldinger 

 • Informasjon om kvalitetsarbeid i SFO.

Klage

Klage på avgjørelse om plasstildeling. Skolen tildeler barnet plass ved enkeltvedtak. Enkeltvedtaket kan ankes ved skriftlig klage til: 

Oppvekst og levekår
Postboks 8001 
4068 Stavanger

Send e-post til oppvekst og levekår

Ny avtale for innkreving av barnehage- og SFO- fakturaer

Stavanger kommune har inngått avtale med inkassobyrået Lindorff AS ved utsendelse av purring/inkassovarsel på fakturaer om barnehage og SFO. Avtalen trådte i kraft fra og med 31.08.2020.

Ved eventuelle henvendelser etter at inkassovarsel er mottatt av kunden skal Lindorff kontaktes, og ikke Stavanger kommune.