Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Vei og trafikk
  3. Vedlikehold av kommunale veier

Vedlikehold av kommunale veier

Kort fortalt

Kommunen skal sørge for

Varsle om feil på veier

Varsle om feil på kommunale veier, torg, friområder, van og avløp med mer. 

Rogaland fylkeskommune har ansvaret for fylkesveiene i Stavanger. Statens vegvesen har  ansvaret for Riks- og stamveiene.

Feiing og rengjøring

Kommunen feier og rengjør om lag 590 km med veier, sykkelstier og fortau hver vår. På et normalår samler vi opp rundt 800 tonn strøsand, som vi frakter til godkjent mottak.

Klipping av vegetasjon på offentlige arealer

Du som har hage må bidra til at vegetasjon fra din eiendom ikke skaper trafikkfarlige situasjoner.

  • Klipp hekker og busker slik at de ikke vokser ut over eiendomsgrensen.
  • I soner som krever fri sikt, skal vegetasjonen ikke være høyere enn 50 cm. Også de små trafikantene skal ha oversikt. Også når det har snødd.
  • Fotgjengere, rullestolbrukere, syklister og andre må ikke tvinges ut i vegbanen på grunn av vegetasjon.
  • Hekk, busker og trær skal ikke skjule trafikkskilt, veinavnskilt, signalanlegg eller gatelys.
  • Trafikanter og vedlikeholdsmaskiner må ikke bli hindret av greiner. Greiner fra trær skal henge minst 2,5 meter over fortau og sykkelfelt. Høyden over selve veibanen skal være minst 4,7 meter.
  • Greiner skal ikke nå opp til ledninger.

Alle med hekk må klippe skoleveiene trygge

Dersom grunneieren ikke klipper hekker og busker ved fortau og vei godt nok, kan du få brev med beskjed om å gjøre jobben. Der vi vil også gi deg en skisse over eventuelle frisiktsoner, der vegetasjonen skal være høyst 50 cm.

Dersom denne henstillingen ikke blir fulgt opp, vil vi gi pålegg med frist. Blir ikke fristen holdt, vil Stavanger kommune sørge for å gjennomføre klippingen for grunneiers regning.

Selv om vi gjør vårt beste for å feie for egen dør, hender det at kommunen selv må minnes på at vegetasjonen langs veier og fortau må klippes. Du kan melde fra om dette på meldingstjenesten VOF.

Andre veier

Fylkesveiene i Stavanger er det fylkeskommunen som sørger for, mens Statens vegvesen tar seg av riksveiene og E39.

Huseiernes ansvar

Huseiere har ansvar for renhold, strøing og feiing av fortau. De har også ansvar for å holde sluker og rister ved fortauet frie for løv og annet avfall. Les mer i politivedtektene for Stavanger, kapittel IV.