PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Vei og trafikk
  3. Vedlikehold av kommunale veier

Vedlikehold av kommunale veier

Kort fortalt

Kommunen skal sørge for

Information in other languages

Varsle om feil på veier

Varsle om feil på kommunale veier, torg, friområder, vann og avløp med mer. 

Rogaland fylkeskommune har ansvaret for fylkesveiene i Stavanger. Statens vegvesen har  ansvaret for Riks- og stamveiene.

Feiing og rengjøring

Kommunen feier og rengjør om lag 590 km med veier, sykkelstier og fortau hver vår. På et normalår samler vi opp rundt 800 tonn strøsand, som vi frakter til godkjent mottak.

Klipping av vegetasjon langs veiene

Kommunen har ansvar for å klippe vegetasjon som vokser langs kommunale veier, mens Statens vegvesen har ansvaret langs fylkesveier, riksveier og europaveier.

Det hender det at kommunen må minnes på at vegetasjonen langs veier og fortau må klippes. Du kan melde fra om dette på meldingstjenesten VOF. Takk for at du sier fra! Gjelder det vegetasjon på privat eiendom, må du melde fra til grunneieren.

Huseiernes ansvar

Huseiere har ansvar for renhold, strøing og feiing av fortau. De har også ansvar for å holde sluker og rister ved fortauet frie for løv og annet avfall.