PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Barnehage og skole
  3. Skole
  4. Høring – ny forskrift om skolekretser

Høring – ny forskrift om skolekretser

Kort fortalt

  • Norge får en ny opplæringslov fra høsten 2024, og nå har Stavanger kommune utarbeidet et forslag til ny forskrift om skolekretser som skal passe med den nye loven.
  • Den nye forskriften skal erstatte dagens forskrift om skoletilhørighet.
  • Planen er at den nye forskriften skal tre i kraft samtidig med ny opplæringslov fra august 2024. Forskriften vil da få virkning fra elevinntaket til skoleåret 2025-26.
  • Høringen ble avsluttet 1. mars. 

Politisk behandling

Utvalg for oppvekst og utdanning vedtok i sitt møte 15. november 2023 å sende forslaget på høring. Forslaget er allerede sendt til skolene, og elevråd, FAU og samarbeidsutvalg inviteres til å si sin mening. Innbyggerne inviteres også til å sende inn sin egen mening.

Høringen ble avsluttet 1. mars. 

Les forslag til forskrift og skolekretser

Det er bare inntaksskolekretser, det vil si barneskolekretser, som fastsettes i matrikkelen. Ungdomsskolekretsene vil vises i kommunens kartløsning, men lastes ikke inn i matrikkelen.