PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Barnehage og skole
 3. Skole
 4. IKT i stavangerskolen
 5. Chromebook og Google Workspace - informasjon til elever og foresatte

Chromebook og Google Workspace - Informasjonsskriv til elever og foresatte skoleåret 2023/24

KORT FORTALT

Alle elever i stavangerskolen bruker chromebook og Google Workspace for Education i skolehverdagen. Derfor er det viktig at foresatte og elever har tilgang til god informasjon om hva dette er, og hvordan det fungerer.

I dette digitale informasjonsskrivet får du en oversikt over nødvendig informasjon om chromebooken og Google Workspacekontoen. Alle foresatte bør gå gjennom dette informasjonsskrivet. Dersom du leser dette skrivet i papirform, kan du lese hele skrivet, med oppdaterte lenker, på www.stavanger.kommune.no/barnehage-og-skole/skole/ikt-i-stavangerskolen/

Elevene får utlevert en Chromebook, som er et viktig arbeidsredskap i skolen. Elever på 1. trinn får utlevert sine maskiner i andre halvår.

På skolen skal elevene arbeide med IKT og medier på nye måter. Et av satsingsområdene i kvalitetsstrategien Stavangerskolen mot 2025 er digital kompetanse  Elevene skal sammen med trygge voksne få oppleve frihet, ansvar, utvikling og mestring i møte med digitale verktøy. 

Alle elever får en Google Workspace-konto tilpasset skolen. I den anledning må vi behandle personopplysninger, noe dere kan lese mer om i vår personvernerklæring. Vi har en databehandleravtale med Google som sier at de ikke skal dele personopplysninger med andre. Vi har ellers laget en nettside med spørsmål og svar knyttet til bruk av Google i utdanningen, som kan være nyttig å se nærmere på.

Vi har lagt inn et internettfilter som følger elevbrukerne, enten de er på skolen eller hjemme, og låst maskinen til elevbrukeren. Les mer om dette her. Selv om vi har gjort noen tekniske tiltak, er det likevel viktig at voksne interesserer seg og følger med på barnas skjermbruk. 

Elevens Chromebook tilhører Stavanger kommune, og eleven har den til låns, til han/hun går ut av skolen eller flytter til en annen kommune. Foreldre og elever har derfor et ansvar for å passe på den, og avlevere den i god stand.

Elever på 5.-10. trinn har lov å ta med maskinen hjem. For elever på 1. og 2. trinn oppbevares Chromebooken på skolen. Elever på 3. og 4. trinn kan, i dialog med foreldre/FAU, gradvis ta med Chromebooken hjem for å arbeide med skolearbeid som skal gjøres. De elevene som har med maskinen hjem, har i utgangspunktet lov til dette, også i skolens ulike ferier (inkl. sommerferien). Maskiner som tas med hjem etter skoletid og i ferier er ikke dekket av skolens forsikringer.

Forskrift om reglement for orden og atferd i stavangerskolen §7 sier at “Foreldre kan bli holdt erstatningsansvarlige for skade, hærverk eller tap av skolens eiendom og utstyr, jf. skadeerstatningsloven”. Denne paragrafen omfatter også elevens Chromebook, og det vil i hvert enkelt tilfelle være en konkret vurdering som avgjør om eleven får et erstatningsansvar. 

Legg merke til følgende punkter for hjemmebruk:

 • Elevene skal sette Chromebooken til lading hjemme og ta dem med på skolen ferdig ladet. 
 • Laderen skal i utgangspunktet ikke tas med til skolen.
 • Når elevene legger Chromebooken i sekken, pass på at den er lukket, skrudd helt av og plassert i beskyttelsesmappen. 
 • Ikke spis og drikk mens du jobber med chromebooken.
 • Foreldre er ansvarlige for hva elevene får tilgang til på nettverk utenom skoletid. 
 • Chromebooken skal ikke brukes av søsken, foreldre eller andre. Det er eleven selv som låner dette arbeidsverktøyet av Stavanger kommune.
 • Se ellers Norsk brannvernforenings råd for lading av elektronisk utstyr.

Dersom maskinen blir stjålet/mistet skal skolens IKT-veileder/rektor varsles så raskt som mulig. De vil da varsle IT-avdelingen slik at enheten kan deaktiveres. En stjålet/mistet Chromebook kan ikke brukes av uvedkommende når den blir deaktivert av IT-avdelingen. 

Maskinen må ikke «pyntes» utvendig eller innvendig med f.eks. klistremerker, og det skal ikke gjøres tekniske inngrep på Chromebooken.

Det er viktig for Stavanger kommune å synliggjøre for elever og foresatte at bruk av IKT medfører et stort ansvar. Les mer om stavangerskolen sitt IKT reglement her. Dersom du leser dette skrivet i papirform, kan du lese hele skrivet, med oppdaterte lenker, på www.stavanger.kommune.no/barnehage-og-skole/skole/ikt-i-stavangerskolen/

Lykke til med ditt nye arbeidsredskap!