PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Barnehage og skole
  3. Skole
  4. Privat hjemmeundervisning

Privat hjemmeundervisning

Foresatte til elever i grunnskolen kan undervise egne barn hjemme. Undervisningen må følge opplæringsloven.

Hva er kravene for å undervise hjemme?

Innholdet i undervisningen må følge opplæringsloven, men det er ikke et krav at du skal ha formell pedagogisk kompetanse. Barn som får undervisning hjemme har ikke krav på å få lærebøker eller annet undervisningsmateriell av kommunen. Foresatte har heller ikke rett på økonomisk kompensasjon fra kommunen for å undervise egne barn hjemme.

Hva gjør kommunen?

Kommunen har som oppgave å kontrollere opplæringen som blir gitt til barn og unge som ikke går på skole. Dersom kravene til hjemmeundervisning ikke blir fulgt, vil kommunen kreve at barnet begynner på skolen. Bestemmelsene om spesialundervisning og individuell vurdering (karakterer) gjelder ikke for barn som blir undervist hjemme.

Hva gjør jeg for å komme i gang?

Du må melde fra skriftlig til kommunen at du vil starte med hjemmeundervisning. Meldingen må inneholde barnets navn og fødselsnummer, folkeregistrert bostedsadresse og hvilken dato hjemmeundervisningen starter. Foresattes navn og kontaktinformasjon må også tas med. Melding om privat hjemmeundervisning sendes til postmottak@stavanger.kommune.no