PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Barnehage og skole
 3. Skole
 4. Språkopplæring i stavangerskolen
 5. Elever med annet morsmål enn norsk og samisk

Elever med annet morsmål enn norsk og samisk

Kort fortalt

 • Elever som ikke kan nok norsk til å følge ordinær undervisning har rett til særskilt språkopplæring.
 • Skolen kartlegger behovet og rektor gjør vedtak.  

Hvem har rett på særskilt språkopplæring?

Elever som ikke kan nok norsk til å følge ordinær undervisning har rett til særskilt språkopplæring.

Hvilke typer språkopplæring finnes?

 • Språkopplæringen kan gis som særskilt norskopplæring, tospråklig fagopplæring og/eller morsmålsopplæring.
 • Særskilt norskopplæring er forsterket opplæring i norsk.
 • Tospråklig fagopplæring betyr at man har opplæring i fag på to språk, mens morsmålsopplæring er opplæring i morsmålet.
 • Opplæringen gis på hjemmeskolen.

Hvordan fattes vedtak om språkopplæring?

 • Skolen må kartlegge og vurdere om eleven har tilstrekkelige norskferdigheter eller ikke, og dermed hva slags undervisningstilbud eleven har rett til.
 • Rektor fatter et enkeltvedtak, der det fremgår om eleven har rett til særskilt norskopplæring, tospråklig fagopplæring og/eller morsmålsopplæring.
 • Hvis du som elev eller forelder er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til statsforvalteren i ditt fylke.

Nyankomne elever - Johannes læringssenter

 • Nyankomne elever kan få grunnleggende innføring på Johannes læringssenter før de begynner på hjemmeskolen. Tilbudet er frivillig. Elever som bor langt unna Johannes får skyss med buss.

Kontaktinformasjon

Stab for oppvekst og utdanning

Besøksadresse:

Herbarium Olav Kyrres gate 21 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@​stavanger.kommune.no