PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Barnehage og skole
  3. Skole
  4. Språkopplæring i stavangerskolen
  5. Opplæring i fremmedspråk

Opplæring i fremmedspråk

Kort fortalt

I Stavanger tilbys fransk, spansk og tysk som 2. fremmedspråk på alle ungdomsskolene.

Fremmedspråk er en fellesbetegnelse for de språkfagene i norsk skole som omfatter andre språk enn norsk og samisk. Formålet med opplæring i fremmedspråk er blant annet å fremme kommunikative ferdigheter og gi innsikt i flere språk og kulturer.

Kommunikative ferdigheter og kulturell innsikt kan fremme økt samhandling, forståelse og respekt mellom mennesker med ulik kulturbakgrunn.

Engelsk er et obligatorisk fremmedspråklig fag i norsk skole og starter allerede på 1. trinn. Faget er et gjennomgående fag og inngår i læreplanene for både grunnskolen og videregående opplæring. Fremmedspråk foruten engelsk omtales som 2. fremmedspråk. 2. fremmedspråk inngår i læreplanene fra 8. trinn og på de studieforberedende utdanningsprogrammene i videregående opplæring. Elevene kan i stor grad selv velge 2. fremmedspråk.

I Stavanger tilbys fransk, spansk og tysk som 2. fremmedspråk på alle ungdomsskolene.

Mer informasjon finner til på nettstedet språkvalg.no