PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Bygge- og anleggsprosjekter
  4. Hestnes

Fornyelse av vann- og avløpsnettet på Hestnes og Karistø

Kort fortalt

  • Stavanger kommune skal fornye vann- og avløpsnettet på Hestnes ved Revheimsvågen separere ledninger på Karistø. 
  • Dette vil bidra til rent for folk i området og færre lekkasjer fra vann- og avløpsnettet. 
  • Det betyr mindre forurensing av grunnen og renere vann i fjorden.
  • På Karistø skal flere ledninger separeres 
Bildet viser hvor separeringen skal skje

Om anleggsarbeidet

De fleste som bor i tilknytning til, eller benytter Vikingveien, Jøtulveien og Vallhallveien blir berørt av fornyingsprosjektet. I tillegg skal det legges en spillvannsledning langs med Hestnesveien for å tilrettelegge for tilknytning til kommunalt nett for eksisterende eiendommer.

Stikkledningene som ligger i offentlig vei eies av Stavanger kommune og blir skiftet i samband med prosjektet. Dersom det viser seg at den private delen av stikkledningen er i dårlig stand, pålegges eier utskiftning for egen regning.

Kommunen kontakter alle grunneiere som blir direkte berørt av anlegget. Dette gjelder hvis kommunen må grave grøft gjennom privat eiendom. Det kan også gjelde hvis konstruksjoner som trær, uthus, murer etc må fjernes for å unngå skade på medarbeidere eller materiell. Eventuelle skader på terreng, gjerder, beplantning og annet vil bli utbedret når arbeidene er avsluttet.

På Karistø skal flere av ledningene på ledningsnettet separeres slik at overvann og spillvann ledes i hver sin ledning. Separering reduserer faren for tilbakeslag (kloakk opp fra sluket i kjelleren), er bra for miljøet, og har en økonomisk fordel ved at mindre rent vann må inn til rensing. 

Bildet viser hvor separeringen skal skje

Medvirkning

Vi setter stor pris på all informasjon dere har om ledningsanlegget på deres eiendom, slik at vi kan ta hensyn til dette under prosjektering og under anlegg.

Kontaktinformasjon

Jenny Karlsson

Prosjektleder

Mobil:
902 83 237
E-post:
jenny.karlsson@​stavanger.kommune.no