PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Bygge- og anleggsprosjekter
  4. Breiflåtveien strømping

Renovering av fellesledning i Breiflåtveien

Kort fortalt

  • Stavanger kommune fornyer avløpsledninger i Breiflåtveien.
  • Arbeidet gjøres ved hjelp av strømpemetoden.
Oversikt

Stavanger kommune skal renovere ca. 410 meter med fellesledning i Breiflåtveien.

Arbeidet vi bli utført av firmaet Kjeldaas AS. Området som blir berørt er markert med gult på kartutsnitt.

Tiltakene som skal utføres på avløpsledningene er rør-inspeksjon, rensing og installasjon av en glassfiberstrømpe som trekkes inn og herdes inn i det opprinnelige betongrøret. Kummer skal også utbedres.

Framdrift

De første innledende arbeidene (spyling, rør-inspeksjon og innmåling) er er utført i sommer 2023. Installasjonen av glassfiberstrømpene var opprinnelig planlagt utført i uke 41 og 42, men er blitt utsatt til uke 2 og 3 i 2024.

Trafikk, støy og lukt i anleggsperioden

I forbindelse med arbeidet vil det være nødvendig å stå med større service-/lastebiler i området. Det vil tidvis være nødvendig å ha midlertidige pumpeslanger liggende over bakken. Noe lukt og støv kan forekomme rundt kummer. Det vil også forkomme noe støy i forbindelse med arbeidene.

Vi ber av sikkerhetsmessige årsaker om at publikum ikke oppsøker våre maskiner og utstyr, og at skilt og sperringer respekteres. Foreldre, ta en prat med barna deres om hva som skal skje, slik at de også er klar over hva de skal passe på.

Arbeidstid

På grunn av herdeprosessen som må gjennomføres i forbindelse med installasjonen kan det bli nødvendig å jobbe ut over normal arbeidstid. Arbeidet på ledningene vil derfor kunne forgå i tidsrommet 07.00-23.00

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål eller synspunkter knyttet til anleggsarbeidet.

Kontaktinformasjon

Heidi Lindseth

Prosjektleder

Mobil:
992 78 887
E-post:
heidi.lindseth@stavanger.kommune.no