PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Bolig og bygg
 3. Bygge- og anleggsprosjekter
 4. Bygging ved Finnøy helse- og omsorgssenter

Et større og fornyet helse- og omsorgssenter på Finnøy

På Judaberg utvider vi helse- og omsorgssenteret med et nybygg med 20 nye sykehjemsplasser. Dagens sykehjemsbygg blir også oppgradert.

Tegning av hage og bygninger.

Veien fram mot nytt helse- og omsorgssenter

 • Bakgrunnen for byggeprosjektet er beskrivelsen av behovet i Plan for omsorgsbygg 2019-2034, og handlings- og økonomiplanen 2020-2023.
 • Oktober 2020: Utvalg for miljø og utbygging vedtok byggeprogrammet for det nye helse- og omsorgssenteret på Finnøy.
 • Arbeidet med forprosjektet pågikk gjennom 2021.

Poltiske saker og vedtak om byggeprosjektet.

 • August 2021: Formannskapet vedtok forprosjektrapporten for Finnøy helse-og omsorgssenter. 
 • Utbyggingsavdelingen startet detaljert prosjektering og kostandberegning.
 • Mars 2022: Formannskapet vedtok byggeprosjektet med en kostandsramme på 251 millioner kroner.

Poltiske saker og vedtak om byggeprosjektet.

 • Byggeperioden startet våren 2022. 
 • Nybygget skal så ferdig i 2024.
 • Oppgraderingen av dagens bygg skal etter planen være ferdig mot slutten av 2025.

1. Kartlegging og utvikling

 • Bakgrunnen for byggeprosjektet er beskrivelsen av behovet i Plan for omsorgsbygg 2019-2034, og handlings- og økonomiplanen 2020-2023.
 • Oktober 2020: Utvalg for miljø og utbygging vedtok byggeprogrammet for det nye helse- og omsorgssenteret på Finnøy.
 • Arbeidet med forprosjektet pågikk gjennom 2021.

Poltiske saker og vedtak om byggeprosjektet.

2. Prosjektering

 • August 2021: Formannskapet vedtok forprosjektrapporten for Finnøy helse-og omsorgssenter. 
 • Utbyggingsavdelingen startet detaljert prosjektering og kostandberegning.
 • Mars 2022: Formannskapet vedtok byggeprosjektet med en kostandsramme på 251 millioner kroner.

Poltiske saker og vedtak om byggeprosjektet.

3. Bygging

 • Byggeperioden startet våren 2022. 
 • Nybygget skal så ferdig i 2024.
 • Oppgraderingen av dagens bygg skal etter planen være ferdig mot slutten av 2025.


Om byggeprosjektet

Finnøy helse- og omsorgssenter skal utvides med 20 sykehjemsplasser i et nytt bygg, som kobles sammen med dagens sykehjemsbygg på Judaberg.

Utvidelsen vil føre til bedre kapasitet på både sykehjemsplasser og omsorgsboliger.

I nybygget blir det også nye lokaler for dagsenter, kafé, undervisning, fysioterapi, fotpleie, frisør, administrasjon med mer. 

Når nybygget er ferdig, skal det eksisterende bygget oppgraderes med blant annet nytt anlegg for pasientvarsling, ny brannsikring, ny heis, nytt ventilasjonsanlegg og nye lokaler for ansatte i de hjemmebaserte tjenestene.

Kommunen gjennomfører byggeprosjektet med fossilfri byggeplass. Selve bygget får blant annet solceller på taket og energisparende ventilasjonssystem. Også nå det gjelder byggematerialer og avfallshåndtering velger vi løsninger i tråd med målene i kommunens klima- og miljøplan.

Tegning som viser sykehus bygg med balkonger og hage mellom byggene.
Omsorgsboliger med balkonger, og mellom byggene blir det hage.

Kontaktinformasjon

Ansiktet til smilende mann

Axel Roy Larsen

prosjektleder

Mobil:
466 20 463
E-post:
axel.roy.larsen@stavanger.kommune.no