PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Bolig og bygg
 3. Bygge- og anleggsprosjekter
 4. Kongsgata og Klubbgata

Rehabilitering av Kongsgata og Klubbgata

KORT FORTALT:

 • Stavanger kommune skal rehabilitere Kongsgata og Kubbgata, fra Byterminalen til Verksgata.
 • Kongsgata og en del av Klubbgata skal bli gate for buss, syklister og fortgjengere.
 • Fra Hospitalgata blir Klubbgata enveiskjørt ut mot Verksgata.
 • Prosjekteringen av arbeidet pågår i 2024.
Kart der Kongsgata og Klubbgata er avmerket.

Om byggeprosjektet

Kongsgata og Klubbgata skal gjøres om til gode byrom for kollektivtrafikk, syklende og gående, i tråd med den vedtatte sentrumsplanen.

Snitt-tegning av Kongsgata, med fotgjenger ei parken, muren, busser, syklist, fotgjengere, fortauskafe og bebyggelse.Dette skal skje i Kongsgata:

 • Grave opp dårlig fundamentering i grunnen og legge ny, solid fundamentering og nytt dekke av brostein i gata. 
 • Valg av gatebrosteinen i granitt skal ta hensyn til både trafikanter, vedlikehold og estetikk. Det skal også tas historiske hensyn i valg av stein.
 • Bygge opp fortau på ny, i slitesterk granitt. Den skal passe til gatesteinen, bebyggelsen i gata og byparken.
 • Hvis mulig, skal granittsteinen være produsert i Norge.
 • Etablere overvannsløsning for to bratte bakker ned mot Kongsgata, slik at mest mulig regnvann dreneres i grunnen, og ikke fosser ut i Kongsgata når skybruddene kommer.
 • Klargjøre gata for syklister og kollektivtransport. 
 • Åpne opp i muren mellom Kongsgata og Byparken for å bedre tilgjengeligheten for folk i byrommet mellom parken og forretninger langs gata.

Detaljene for Klubbgata kommer.

Trafikkinformasjon 

All trafikk i Kongsgata og Klubbgata legges om under rehabiliteringen. Mer konkret informasjon om omkjøring for buss- og biltrafikk i anleggsperioden vil komme her når løsningene er bestemt. 

Syklister og fotgjengere kan lettere velge andre veier i området, og får mindre utfordringer under anleggsarbeidet.

Varige endringer for trafikken etter anleggsperioden:

 • Kongsgata og Klubbgata, mellom Stiftelsesgate og Hospitalgata, blir forbeholdt busstrafikk, syklende og gående. 
 • Klubbgate videre ned mot Verksgata og parkeringehuset på Jorenholmen blir toveiskjørt for busser, men enveiskjørt i retning Verksgata for annen biltrafikk.

Konsekvenser for naboer og næringsliv 

Alt anleggsarbeid gir midlertidige ulemper for de som bor eller har virksomhet i nærheten. 

For naboer, lokalt næringsliv og andre som ferdes forbi, vil det til tider kunne være utfordringer med framkommelighet, støy, anleggstrafikk og støv. 

Kommunen vil gjøre det vi kan for at anleggsarbeidet blir til så lite bry som mulig. Vi skal informere berørte parter så godt vi kan underveis. 

Sentrumsplanen

Sentrum skal utvikles med gå- og sykkelvennlige byrom, gater og veier. Bussgate i Kongsgata og Klubbgata, og kollektivfelt i hele Verksgata og videre østover, skal bidra til at busser kommer lettere fram i og gjennom sentrum. Opprusting av kollektivfelt i Verksgata og østover står fylkeskommunen for.

Karet som viser Kongsgata, Klubbgata, verksgata

Kommunen arbeider ellers med en egen plan for fornyelse av Byparken.

Kontaktinformasjon

omar.schevik@stavanger.kommune.no

Prosjektleder

Mobil:
969 40 697
E-post:
omar.schevik@stavanger.kommune.no