PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Bolig og bygg
 3. Bygge- og anleggsprosjekter
 4. Lervigskvartalet

Lervigskvartalet, kommunens største byggeprosjekt

Kort fortalt:

 • I Lervigskvartalet bygger kommunen ny skole, barnehage, flerbrukshall, dagligvarebutikk, kontorer og bydelshus.
 • Det blir mange nye møteplasser for hele Storhaug i Lervigskvartalet.
 • Kvartalet skal etter planen stå ferdig i overgangen 2024/2025.
Lervigskvartalet, med tunnelmunningen til venstre i bildet, og den kommende brannstasjonen nede til høyre.

Veien fram mot det nye Lervigskvartalet

 • April 2018: Etter at administrasjonen i kommunen la fram en mulighetsstudie for bruken av Lervig-tomten, vedtok formannskapet at det skal jobbes videre med prosjektering av både skole, barnehage, idrettshall, skatehall, næringslokaler, kontorer og parkering i kvartalet.

 • Mai 2019: Formannskapet vedtok at Lervigskvartalet skal bygges ut med alle funksjonene samtidig. Skatehall er ute av kvartalet, den skal bygges i Hillevåg. Ulike bydelsfunksjoner får dermed plass i Lervig. 
 • November 2019: Utvalg for miljø og utbygging vedtok konseptet for utbyggingen av Lervigskvartalet.

Politiske saker og vedtak om utbygging av Lervigskvartalet.

 

 • Mai 2020: Formannskapet vedtok byggeprogrammet for Lervigskvartalet, og Utbyggingsavdelingen i kommunen kunne starte prosjekteringen.
 • April 2021: Formannskapet vedtok forprosjektet for utbyggingen.
 • Juni 2021: Kommunestyret vedtok reguleringsplanen for Lervigskvartalet. 
 • November 2021: Formannskapet vedtok kostnadsoppstillingen etter anbud. Byggeprosjektet vil koste rundt 1,2 mrd kroner. 
 • Samme måned ble Skanska Norge AS valgt som totalentreprenør for Lervigskvartalet.

Politiske saker og vedtak om utbygging av Lervigskvartalet.

 • Tidlig i 2021 startet arbeidet med å klargjøre grunnen i Lervigskvartalet.

 • På forsommeren 2022 startet byggearbeidene.

 • Utbyggingen skal etter planen være ferdig i overgangen 2024 – 2025.

1. Kartlegging og utvikling

 • April 2018: Etter at administrasjonen i kommunen la fram en mulighetsstudie for bruken av Lervig-tomten, vedtok formannskapet at det skal jobbes videre med prosjektering av både skole, barnehage, idrettshall, skatehall, næringslokaler, kontorer og parkering i kvartalet.

 • Mai 2019: Formannskapet vedtok at Lervigskvartalet skal bygges ut med alle funksjonene samtidig. Skatehall er ute av kvartalet, den skal bygges i Hillevåg. Ulike bydelsfunksjoner får dermed plass i Lervig. 
 • November 2019: Utvalg for miljø og utbygging vedtok konseptet for utbyggingen av Lervigskvartalet.

Politiske saker og vedtak om utbygging av Lervigskvartalet.

 

2. Prosjektering

 • Mai 2020: Formannskapet vedtok byggeprogrammet for Lervigskvartalet, og Utbyggingsavdelingen i kommunen kunne starte prosjekteringen.
 • April 2021: Formannskapet vedtok forprosjektet for utbyggingen.
 • Juni 2021: Kommunestyret vedtok reguleringsplanen for Lervigskvartalet. 
 • November 2021: Formannskapet vedtok kostnadsoppstillingen etter anbud. Byggeprosjektet vil koste rundt 1,2 mrd kroner. 
 • Samme måned ble Skanska Norge AS valgt som totalentreprenør for Lervigskvartalet.

Politiske saker og vedtak om utbygging av Lervigskvartalet.

3. Bygging

 • Tidlig i 2021 startet arbeidet med å klargjøre grunnen i Lervigskvartalet.

 • På forsommeren 2022 startet byggearbeidene.

 • Utbyggingen skal etter planen være ferdig i overgangen 2024 – 2025.

 

Tegning som viser hvor på tomta de ulike funksjonene skal plasseres.

Slik blir Lervigskvartalet

Når Lervigskvartalet er ferdig utbygd, vil det bli et sentralt samlingspunkt for hele bydelen, med flere nye møteplasser for unge, voksne og eldre:

 • Nye Lervig skole får plass til 21 klasser, tre på hvert klassetrinn, til sammen opp til 630 elever.
 • Bygget skal også romme en flerbrukshall (idrettshall) under bakken, med spilleflater for håndball og innebandy.
 • Skolens og barnehagens utearealer på gateplan blir tilgjengelige også på kveldstid.
 • Barnehagen får opp til 120 barn, fordelt på seks avdelinger.
 • I tillegg kommer det dagligvarebutikk, bydelshus, kontorer og parkeringskjeller.
 • Mellom bydelshus og skole blir det sambruk av noen lokaler og uteområder, med undervisning på dagtid og andre aktiviteter på kveldstid.

Lervig sykehjem, øst i kvartalet, sto ferdig i 2017.

Den nye bebyggelsen i kvartalet

Kvartalet har en høydeforskjell på 11 meter fra nederst i Ryfylkegata til Haugesundsgata/Rennesøygata.

Deler av skole og barnehage vil ligge nede i terrenget, med lyssjakter for dagslyset. Flerbrukshallen ligger under terrenget. Det gjør at bebyggelsen ikke blir så dominerende i omgivelsene, og at mye av utearealene kommer på bakkenivå, på høyde med Haugesundsgata. 

Fasader blir i stor grad i tre. Tegl, som var et mye brukt byggemateriale i området før, skal brukes nær terrenget i barnehagen, skolen og bydelshuset.

Kontorbygget på tre etasjer mot nord blir høyeste bygg i Lervigskvartalet, men det er trukket inn fra veien og er ikke spesielt høyt i forhold til bygg som finnes og skal bygges i området. Bygget blir kledd i tre. 

Tegning som viser et lavere, langstrakt bygg med et høyere bygg oppå i den ene enden.

Utearealene

Skolegården blir på to nivåer, det nedre og største arealet kommer på plan med Haugesundsgata og Rennesøygata. Det blir etablert skjerming og beplantning mot støy og vind og svevestøv.

Barnehagen får utearealer på nivå med Haugesundsgata helt sør i kvartalet. 

Store deler av utearealene blir åpne for bruk også på kveldstid.

Inn og ut av det nye Lervigskvartalet

 • Hovedadkomst til skole, barnehage og bydelshus med bil blir inn fra Rylkegata mellom det vernede administrasjonsbygget og sykehjemmet.
 • Lervigskvartalet blir ellers bilfritt. 
 • For myke trafikanter blir det også innganger til kvartalet – og til skolen, bydelshuset og flerbrukshallen – fra Haugesundsgata og Rennesøygata.
 • Veien til skolen for elevene blir gjennom skolegården.
 • Det blir opphøyde gangfelt med god belysning i gatene rundt kvartalet. I Breivikveien kan gangfelt ikke bli opphøyd. Veien er en av flomveiene i området, og skal lede vann mot sjøen ved kraftige regnskyll.
 • Innkjøring til den offentlige parkeringskjelleren blir ved siden av Lervig sykehjem, nederst i Ryfylkegata.
 • Barnehagen skal ha egen parkering for sykkeltilhengere, mens det blir sykkelparkering for skolelever ut mot Rennesøygata.

Kart som viser gangveier rundt og krysningspunkt for gående i gatene rundt kvartalet.

Status i byggearbeidet

Stangeland Maskin, som klargjør grunnen for bygging, avsluttet arbeidet høsten 2022.

Skanska, totalentreprenør for byggingen, er i gang med betongarbeidene. Det fører med seg en del betongtransport til Lervigskvartalet.

Lervigskvartalet før i tiden

Lervigskvartalet ligger i industriområdet som tidligere preget den østlige kystlinjen av sentrale Stavanger, nedenfor trehusbebyggelsen på Storhaug.

På tomten ligger det vernede administrasjonbygget til den gamle Tinnfabrikken.

Det mest karakteristiske på fabrikktomten var det 58 meter høye hagltårnet, der det ble produsert blyhagl, ved at blydråper størknet til hagl i fritt fall fra toppen av tårnet. Tårnet ble revet i 1974.

Tinnfabrikken, med sine lavere hvite fabrikkbygninger og 58 meter høye, spinkle tårn.
Lervigskvartalet var tomten til den tidligere Tinnfabrikken, som produserte blant annet legeringer i bly og kobber – og blyhagl fra hagltårnet. Til venstre for tårnet ligger administrasjonsbygget, som er vernet. (Foto: Stavanger byarkiv.)

Andre ting som skjer i Lervig

I Lervig pågår det fornyelse på flere områder.

Kontaktinformasjon

Linda Karin Øie. Ansiktet til smilende kvinne med lyst, langt hår

Linda Karin Øie

 • Kontakt for naboer og andre om arbeidet i Lervigskvartalet.
 • SHA-koordinator (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) for kommunen.  

Mobil:
924 66 515
E-post:
lo@novaform.no
Jan Reidar Hammer, ansiktet til mann med kort blondt hår.

Jan Reidar Hammer

prosjektleder

Mobil:
979 60 882
Telefon:
51 91 28 48
E-post:
Jan.reidar.hammer@stavanger.kommune.no