PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Bolig og bygg
 3. Bygge- og anleggsprosjekter
 4. Lervig brannstasjon

Varmen brannstasjon

Innerst i Lervigbukta sto Varmen brannstasjon klar i 2023, med en del av Lervig-parken på taket.

Illustrasjon som viser brannstasjonen, med park på taket.

Veien fram mot ny brannstasjon

 • Mars 2018: Etter en lengre tids debatt om hvor brannstasjonen skal bygges, bestemte bystyret i Stavanger at den nye stasjonen skal ligge i Lervig.
 • August 2018: Formannskapet godkjente byggeprogrammet for brannstasjonen.
 • Kruse Smith ble valgt som totalentreprenør for bygging av både Lervig og Schancheholen brannstasjon. 
 • Januar 2020: Formannskapet vedtok byggekostnadene for brannstasjonene.

Politiske saker og vedtak om bygging av brannstasjonen i Lervig.

 • Mars 2021: Kommunestyret vedtok reguleringsplanen for brannstasjonen i Lervig.

Politiske saker og vedtak om bygging av brannstasjonen i Lervig.

 

 • Gjennom 2020 og 2021 pågikk detaljprosjekteringen, basert på politisk vedtatt byggeprogram og budsjett. 
 • Som totalentreprenør står Kruse Smith for det videre arbeidet, i samarbeid med prosjektlederen i kommunens utbyggingsavdeling.
 • Mot slutten av 2021 starter byggingen av brannstasjonen i Lervig.
 • Mars 2023: Rogaland Brann og Redning tok stasjonen i bruk.
 • Våren 2023: Stasjonen, med parken på taket, sto ferdig. Lervigparken fullføres i 2024.

1. Kartlegging og utvikling

 • Mars 2018: Etter en lengre tids debatt om hvor brannstasjonen skal bygges, bestemte bystyret i Stavanger at den nye stasjonen skal ligge i Lervig.
 • August 2018: Formannskapet godkjente byggeprogrammet for brannstasjonen.
 • Kruse Smith ble valgt som totalentreprenør for bygging av både Lervig og Schancheholen brannstasjon. 
 • Januar 2020: Formannskapet vedtok byggekostnadene for brannstasjonene.

Politiske saker og vedtak om bygging av brannstasjonen i Lervig.

 • Mars 2021: Kommunestyret vedtok reguleringsplanen for brannstasjonen i Lervig.

Politiske saker og vedtak om bygging av brannstasjonen i Lervig.

 

2. Prosjektering

 • Gjennom 2020 og 2021 pågikk detaljprosjekteringen, basert på politisk vedtatt byggeprogram og budsjett. 
 • Som totalentreprenør står Kruse Smith for det videre arbeidet, i samarbeid med prosjektlederen i kommunens utbyggingsavdeling.

3. Bygging

 • Mot slutten av 2021 starter byggingen av brannstasjonen i Lervig.
 • Mars 2023: Rogaland Brann og Redning tok stasjonen i bruk.
 • Våren 2023: Stasjonen, med parken på taket, sto ferdig. Lervigparken fullføres i 2024.


Om byggeprosjektet

Park på taket

Dronefoto som viser brannstasjonstomta

Den nye Varmen brannstasjon innerst i Lervigbukta, er nabo til den nye Lervigparken, – og nærmere naboen kommer du ikke. For det mest særegne ved bygget, er at over halvparten av taket på stasjonen, i alt nær 1500 kvadratmeter, blir en del av parken.

Stigningen opp i det grønne på stasjonsbygget blir en naturlig fortsettelse og avrunding av parkområdet langs Lervigbukta. Fra taket blir det fin utsikt over Lervig-området og fjorden mot Ryfylke.

Store og små vil også kunne få noe kontakt med det som skjer på selve brannstasjonen, på trygg og nødvendig avstand.

Varmen brannstasjon blir et markert bygg sett fra bysiden, i kontrast til åpenheten mot park og sjø. 

Gangveien mellom stasjonen og kaien i Lervigbukta blir åpen for alle, unntatt når det er utrykning til sjøen.

Foreløpig illustrasjon av hvordan brannstasjonen kan se ut fra Breivikveien.
Foreløpig illustrasjon av hvordan brannstasjonen kan se ut fra Breivikveien.

Foreløpig skisse av stasjonen og utearealet sett ovenfra. Det blir promenade langs sjøen.
Foreløpig skisse av stasjonen og utearealet sett ovenfra. Det blir promenade langs sjøen.

Brannstasjonens funksjon

Varmen brannstasjon blir viktigste stasjon i Stavanger for brannberedskapen på de nære øyene og på sjøen. Den skal overlappe nye Schancheholen brannstasjon for utrykninger i store deler av det tettbygde Stavanger, blant annet hele trehusbyen, der 8000 bygninger utgjør Nord-Europas største sammenhengende trehusbebyggelse.

Når stasjonen er ferdig, vil gamle Stavanger brannstasjon på Lagårdsveien bli lagt ned.

Andre ting som skjer i Lervig

Kontaktinformasjon

Ansiktet til Allend Bamerni. Ung, smilende mann med kort mørkt hår.

Allend Bamerni

prosjektleder

Telefon:
51 91 25 57
E-post:
allend.bamerni@stavanger.kommune.no