PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Bygge- og anleggsprosjekter
  4. Lundebakken og Lundenestet

Vi bygger fortau i Lundebakken

Kort fortalt

Stavanger kommune skal forbedre forholdene for gående og syklende i Lundebakken.

Lundebakken, bilde tatt i 2022

Lundebakken mangler i dag gjennomgående tilbud for myke trafikanter. På østsiden av veien opparbeider vi derfor fortau langs bebyggelsen og utvider veien på vestsiden. Det blir satt opp belysning og veien blir utbedret i forhold til universel utforming. På vestsiden av veien etablerer vi dreneringsgrøft og sikrer flomveier. I området ved nordsiden av bebyggelsen opparbeider vi en naturbekkløsning og planter nye trær på det området som i dag er bart. 

Arbeidet starter opp tidlig desember. 

Konsekvenser for nabolaget

Alt anleggsarbeid fører med seg ulemper. Det kan være støv, støy, anleggstrafikk eller begrenset tilgjengelighet for beboere og deres gjester.

Viktig informasjon fra kommunen om anleggsarbeidet blir varslet om i sms-meldinger til mobiltelefoner som er registrert på adresser tett på anleggsområdet. Andre som ønsker å bli inkludert i slike varslinger, ta kontakt med prosjektleder.

Konsekvenser for trafikken

Anleggsarbeidet påvirker biltrafikken, syklister og gående. Omkjøring blir skiltet. Vi oppfordrer alle til å følge skilting, og kjøre forsiktig i området, som har mange sideveier med skoleelever og syklister.

Takk for at dere er forsiktige og holder avstand til grøfter, maskiner og lastebiler når dere ferdes nær anleggsområdet!

Kontaktinformasjon

Thomas Walther

byggeleder og nabokontakt

Mobil:
910 01 381
E-post:
thomas.walther@stavanger.kommune.no