PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Bygge- og anleggsprosjekter
  4. Ny overvannskulvert og åpning av nedre del av Grannesbekken

Ny overvannskulvert og åpning av nedre del av Grannesbekken

Det skal legges omtrent 1 km med overvannskulvert fra Grannessletta til Grannesbekken i øst.

 Anleggsområde ved  Grannesbekken, kartutsnitt med markeringer

Kulverten skal håndtere overvann fra det sørlige nedslagsfeltet for universitetsområdet på Ullandhaug, inkludert det nye sykehuset og ny kollektivaksel. Den vestligste delen av den nye kulverttraseen skal etableres som åpen bekk med utløp til Grannesbukta. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Stavanger kommune og Helse Stavanger i forbindelse med bygging av nytt universitetssykehus på Ullandhaug.

Fremdrift

Arbeidet starter opp i desember 2022 og er planlagt ferdig januar 2024. Arbeidet vil bli utført av Stangeland Maskin AS.

Trafikk, støy og støv i anleggsperioden

Under arbeidet vil anleggsmaskiner og lastebiler føre til støy og støv, spesielt på dagtid. Noen ganger arbeider vi også på ettermiddag og kveldstid.

Omkjøringsveier vil bli skiltet. Grense for anleggsvirksomhet vist på bilde med svart stiplet linje.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål eller synspunkter knyttet til anleggsarbeidet.

Kontaktinformasjon

Jenny Karlsson

Prosjektleder

Mobil:
902 83 237
E-post:
jenny.karlsson@‚Äčstavanger.kommune.no