PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Bygge- og anleggsprosjekter
  4. Nye Kvernevik skole

Nye Kvernevik skole og idrettsanlegg

Kvernevik får ny barneskole med idrettshall og nytt utendørs idrettsanlegg. I tillegg får Sunde Idrettslag nytt klubbhus.

Skisse med plen, trær -- og skolebygget i bakgrunnen

Om byggeprosjektet

Stavanger kommune bygger ny barneskole i Kvernevik med tre klasser på hvert trinn (B21-skole). Vi etablerer også aktivitetssal, bydelskulturskole med filialbibliotek , dobbel flerbrukshall og klubblokaler for Sunde Idrettslag.

Dagens skole fra 1970 brukes fram til den rives, når den nye skolen er tatt i bruk. Da rives også den gamle Kvernevikhallen og klubblokalene til idrettslaget.

Skolen i tre etasjer er formet som et sirkelrundt bygg med en litt høyere idrettshall i midten.

Tegning som viser skolebygget i tverrsnitt.Skisse med idrettsanlegg i forgrunnen og skolebygget i bakgrunnen.

Det nye skolebygget er plassert nordvest for dagens Kvernevik skole, med ny 11er-fotballbane plassert mellom det nye bygget og Smiodden ungdomsskole. Sunde ILs nye lokaler vil ligge på sørsiden av skolebygget.

Situasjonsplan for den nye skolen og idrettsanlegget viser en sirkelrundt skolebygg i nordøst og fotballbane mot vest.

Klima og miljø

Bygging og drift av skolen og idrettsanlegget skal bidra til at kommunen når ambisiøse klimamål. Bygget får BREEAM-NOR Very good-sertifisering. Det sikrer gode miljøvalg og miljødokumentasjon i hele byggeprosessen, og resulterer i et miljø- og klimavennlig bygg for de som skal oppholde seg i skolen, idrettshallen og klubbhuset til daglig.

Solcelleanlegg på taket og energibrønner i grunnen forsyner bygget med ren energi.

Byggeplassen blir fossilfri. Det betyr at anleggsmaskiner skal være elektriske eller bruke fossilfritt drivstoff, altså biodiesel. Annet arbeidsutstyr er elektrisk. 

Transport av masser, materiale, maskiner, personer til og fra byggeplassen, samt energibruk og utslipp knyttet til produksjon av materiale og andre aktiviteter utenfor selve byggeplassen, er ikke omfattet i kravet om fossilfri byggeplass.

Tomgangskjøring med fossilt drivstoff er derimot ikke tillatt på en fossilfi byggeplass.

Veien fram mot ny skoleog nytt idrettsanlegg

Høsten 2021: Formannskapet vedtar å utvikle skole og idrettsområdet i Kvernevik. Det skal bygges ny skole med bydelskulturskole og ny dobbel flerbrukshall. Idretts- og aktivitetsmiljøet skal styrkes med  tilhørende idrettsbaner og klubbhusmuligheter for Sunde IL.

Januar 2023: Konseptet for byggingen av skole- og idrettsområdet i Kvernevik blir vedtatt i formannskapet.

Våren 2024: Reguleringsplanen vedtas.

  • Reguleringsplanen vedtas våren 2024. Forprosjektering pågår til høsten 2024. Deretter går bygging av skolen ut på anbud.

  • Bygging av skolen tar til når konkurransen er tildelt og detaljprosjekteringen er over.

1. Kartlegging og utvikling

Høsten 2021: Formannskapet vedtar å utvikle skole og idrettsområdet i Kvernevik. Det skal bygges ny skole med bydelskulturskole og ny dobbel flerbrukshall. Idretts- og aktivitetsmiljøet skal styrkes med  tilhørende idrettsbaner og klubbhusmuligheter for Sunde IL.

Januar 2023: Konseptet for byggingen av skole- og idrettsområdet i Kvernevik blir vedtatt i formannskapet.

Våren 2024: Reguleringsplanen vedtas.

2. Prosjektering

  • Reguleringsplanen vedtas våren 2024. Forprosjektering pågår til høsten 2024. Deretter går bygging av skolen ut på anbud.

3. Bygging

  • Bygging av skolen tar til når konkurransen er tildelt og detaljprosjekteringen er over.

Kontaktinformasjon

Ansiktet til hyggelig mann med kort mørkt hår og skjegg

John Egil Amundsen

prosjektleder

Telefon:
51 91 25 31
E-post:
john.egil.amundsen@stavanger.kommune.no