PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Bygge- og anleggsprosjekter
  4. Opheimsgata VA-anlegg

Nytt vann- og avløpsanlegg i Opheimsgata

Kort fortalt

  • Stavanger kommune etablerer nytt vann- og avløpsanlegg i Opheimsgata.
  • Det betyr stengte veier og omkjøringer.
  • syklister og gående vil til tider måtte gå/sykle alternative ruter rundt anlegget.
  • Arbeidet vil vare til vinter 2024.
Oversikt

Prosjektbeskrivelse

Stavanger kommune skal rehabilitere eksisterende ledningsnett etter prinsippet lettseparering. Lettseparering innebærer at vi leder bort alt overvann fra veiene, og dermed frigjør mer kapasitet i avløpsledningene. Anlegget omfatter utskifting av vann- og avløpsledninger i deler av Opheimsgata, Birkelandsgata og Lyder Sagens gate, området merket med gult på kart.

Vannforsyning i anleggsperioden

Husstander som er knyttet til vannledningen som skal skiftes ut, vil få midlertidig vannforsyning i deler av anleggsperioden. Det betyr at vi legger en vannledning oppå bakken som vi kobler til inne i boligen. En rørlegger tar kontakt med dere som dette gjelder for å få tilgang til boligen.

La vannet renne litt i en vannkran i boligen dersom det er muligheter for frost ute.

Det kan bli nødvendig å stenge av vannet i korte perioder under anleggsarbeidet.

 

Trafikk, støy og støv i anleggsperioden

Mye av arbeidet vil bli gjennomført på dagtid, men enkelte dager kan arbeidet strekke seg ut til ettermiddagen og kvelden. Bruk av anleggsmaskiner og lastebiler vil føre til støy og støv.

Vi vil så langt det er mulig sørge for at beboerne har adkomst til eiendommene, men i perioder blir det ikke mulig å kjøre med bil til boligene.

Utstyr vil bli lagret på anlegget og på riggplass ved Paradis.

Vi oppfordrer alle til å følge skilting, og kjøre forsiktig i området. 

Takk for at dere er forsiktige og viser hensyn når dere må ferdes i anleggsområdet! Vi ber alle om å være flinke og kle både seg selv og barna deres i refleks slik at vi alle er godt synlige. Vi vil gjøre det vi kan for å være til så lite bry som mulig. 

Kontaktinformasjon

Heidi Lindseth

Prosjektleder

Mobil:
992 78 887
E-post:
heidi.lindseth@stavanger.kommune.no