PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Bygge- og anleggsprosjekter
  4. Vi fornyer Johan Gjøsteins plass

Vi fornyer Johan Gjøsteins plass

Kort fortalt:

  • Vi planlegger en oppgradering av parken Johan Gjøsteins plass.
  • Målet vårt er å skape en attraktiv og mangfoldig park for alle aldersgrupper.
  • Oppgraderingen av parken behandles politisk våren 2024.

Johan Gjøsteins plass
Johan Gjøsteins plass får ny drakt.

Vi jobber med planleggingen av oppgraderingen av Johan Gjøsteins plass. Målet vårt er å skape en attraktiv og mangfoldig park for alle aldersgrupper i bydelen. 

Forprosjektet har vært ute på høring. Takk for alle gode innspill, de blir tatt med videre når prosjektet skal behandles politisk våren 2024.

Parken i dag:

Johan Gjøsteins plass er regulert til park. Ved en oppgradering skal eksisterende gangstier som går diagonalt over plassen opprettholdes. Møblering og leke-elementene skal ha en utforming som er estetisk forenelig med parkens utforming og områdets verneverdige bebyggelse.

Gata består av trehus i sveitserstil og murhus i historisme. I dag er parken en av få kvartalsparker i Stavanger sentrum og et sjeldent friområde på Vestre platå.

Hvem var Johan Gjøstein?

Johan Gjøstein ble født på Stord 5. januar 1866 og er en av de viktigste personene i arbeiderbevegelsen i Stavanger. Han var den første ordføreren fra Arbeiderpartiet i Stavanger, han satt på Stortinget i flere år og var en av arbeiderklassens viktigste skolepolitikere. Blant annet var han leder for Kirke- og skolekomiteen på Stortinget. Dessuten grunnla han avisa 1. Mai, det som senere ble Rogalands Avis.

Før Johan Gjøsteins plass ble park, lå stedet som en åpen mark i byens utkant. Stedet ble benyttet som en løkke for lek og spill av ungene i området. Stedet ble også brukt av tilreisende sirkus som krevde ekstra stor plass.

 

Kontaktinformasjon

Hege Tjoflåt Borsheim

LandskapsarkitektStrategi og prosjekt

Mobil:
415 55 712
E-post:
hege.tjoflat.borsheim@stavanger.kommune.no