PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Bygge- og anleggsprosjekter
  4. Øygardsveien vann og avløp

Etablering av vann og avløp i Øygardsveien

Kort fortalt

  • Stavanger kommune skal etablere nytt vann- og avløpsanlegg i Øygardsveien.
  • Lyse skifter høyspent kabel.
Oversikt over lednings trase

Prosjektbeskrivelse

I Øygardsveien er det ca. 15 boliger i spredt bebyggelse med private avløpsløsninger mot Hålandsvannet. Som en del av planen for vannkvalitetsforbedring av Hålandsvannet, skal det tilrettelegges for å koble boligene til det kommunale vann- og avløpsnettet.

Det skal legges en vannledning og en avløpsledning (pumpeledning).

Lyse skal skifte ut høyspentkabel.

Vannforsyning i anleggsperioden

Dersom det vil bli behov for midlertidige vannledninger, vil disse bli rullet ut over eiendommene. Når alle ledningene ligger klare for oppkobling, vil en rørlegger ta kontakt for å få tilgang til boligen. Er det ikke mulighet for oppkobling inne i huset, kobler rørlegger den til i utekranen.

La vannet renne litt i en vannkran i boligen dersom det er muligheter for frost ute.

Det kan bli nødvendig å stenge av vannet i korte perioder under anleggsarbeidet.

Trafikk, støy og støv i anleggsperioden

Under arbeidet vil anleggsmaskiner og lastebiler føre til støy og støv, spesielt på dagtid. Noen ganger arbeider vi også på ettermiddag og kveldstid.

Vi vil så langt det er mulig sørge for at beboerne har adkomst til eiendommene, men det kan bli perioder det ikke er mulig å kjøre med bil til boligene.

Riggplass for brakker og utstyr blir på det ene jordet til Sundal.

Takk for at dere holder avstand til anlegg og anleggsmaskiner. Syklister, senk farten, det kan være trangt forbi anleggsområdet.

Midlertidig omkjøringsvei

Det blir etablert en anleggsvei/omkjøringsvei over jordområder som skissert nedenfor. Anleggsveien kan brukes av bilister etter behov.

Anleggsvei Øygardsveien
Anleggsvei Øygardsveien

 

 

Einar Joa

Anleggsleder

Stangeland Maskin

Mobil:
975 52 862

Kontaktinformasjon

Stig Toadalen

Prosjektleder

Mobil:
952 95 070