PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Bolig og bygg
 3. Bygge- og anleggsprosjekter
 4. Byggeprosjektet Ramsvigtunet sykehjem

Ramsvigtunet sykehjem får nybygg med 29 nye plasser

Ramsvigtunet sykehjem blir utvidet. Første byggetrinn er et nytt tilbygg med sykehjemsplasser tilpasset demente beboere.

Skisse som viser nybygget, en lavblokk, og eksisterende bygg.

Veien fram mot nye Ramsvigtunet

 • Høsten 2018: Vedtak i formannskapet om at Ramsvigtunet sykehjem og bofellesskap skal bygges om til et senter for beboere med demens, etter noen år med planer om en demenslandsby i Ramsvig.
 • Mars 2019: Formannskapet vedtok byggeprogrammet for Ramsvikbyen senter for demens. 
 • Desember 2019: Bystyret vedtok at demenssenter skal ut av budsjettene, og bevilget i stedet midler til utvidelse og rehabilitering av det eksisterende Ramsvigtunet sykehjem.
 • Administrasjonen i kommunen fikk utarbeidet et nytt konsept, med rundt 100 sykehjemsplasser i tre etasjer. Det vil i mindre grad påvirke naboene i nord. Det vil også gi gode uteområder, til dels god utsikt, greie trafikkforhold og bedre parkeringsmuligheter.
 • Utvalg for miljø og utbygging vedtok konseptet i januar 2020.

Se politiske saker og vedtak om byggeprosjektet i einnsyn.no.

 • Oktober 2022: Byggeprogrammet for utvidelsen av sykehjemmet ble vedtatt i utvalg for miljø og utbygging i oktober.
 • Foreløpig forprosjekt for første byggetrinn er med i romprogrammet.
 • Januar 2022: Kommunestyret vedtok reguleringsplanen for Ramsvigtunet sykehjem.
 • Samme måned var anbudsprosessen over.

Se politiske saker og vedtak om byggeprosjektet i einnsyn.no.

 • Byggearbeidene for utvidelsen av Ramsvigtunet startet på ettersommeren 2022.
 • Første byggetrinn skal etter planen være ferdig sommeren 2024.

1. Kartlegging og utvikling

 • Høsten 2018: Vedtak i formannskapet om at Ramsvigtunet sykehjem og bofellesskap skal bygges om til et senter for beboere med demens, etter noen år med planer om en demenslandsby i Ramsvig.
 • Mars 2019: Formannskapet vedtok byggeprogrammet for Ramsvikbyen senter for demens. 
 • Desember 2019: Bystyret vedtok at demenssenter skal ut av budsjettene, og bevilget i stedet midler til utvidelse og rehabilitering av det eksisterende Ramsvigtunet sykehjem.
 • Administrasjonen i kommunen fikk utarbeidet et nytt konsept, med rundt 100 sykehjemsplasser i tre etasjer. Det vil i mindre grad påvirke naboene i nord. Det vil også gi gode uteområder, til dels god utsikt, greie trafikkforhold og bedre parkeringsmuligheter.
 • Utvalg for miljø og utbygging vedtok konseptet i januar 2020.

Se politiske saker og vedtak om byggeprosjektet i einnsyn.no.

2. Prosjektering

 • Oktober 2022: Byggeprogrammet for utvidelsen av sykehjemmet ble vedtatt i utvalg for miljø og utbygging i oktober.
 • Foreløpig forprosjekt for første byggetrinn er med i romprogrammet.
 • Januar 2022: Kommunestyret vedtok reguleringsplanen for Ramsvigtunet sykehjem.
 • Samme måned var anbudsprosessen over.

Se politiske saker og vedtak om byggeprosjektet i einnsyn.no.

3. Bygging

 • Byggearbeidene for utvidelsen av Ramsvigtunet startet på ettersommeren 2022.
 • Første byggetrinn skal etter planen være ferdig sommeren 2024.

 

Om byggeprosjektet

Utbyggingen ved Ramsvigtunet sykehjem skal på sikt gi Stavanger vel 100 nye sykehjemsplasser. En slik størrelse på sykehjemmet vil både vil samle et solid fagmiljø og gi rasjonell drift.

Første byggetrinn er nybygget på tre etasjer, med til sammen 29 beboere. 

Nybygget bygges sammen med dagens sykehjemsbygg i første etasje. Noe ombygging blir gjort i det eksisterende bygget, der kafe, frisør, fotpleie, fysioterapirom, dagsenter og aktivitetsrom blir samlet.

Hovedinngangen vil fortsatt bli i dagens sykehjem, men nybygget vil få en egen inngang som kan brukes ved behov, for eksempel ved smitteutbrudd.

Bygg og område tilpasset demente

Mer enn 80 prosent av de som bor på sykehjem i dag har ulik grad av demens. Nybygget på Ramsvigtunet vil derfor bli planlagt med små enheter, og det får utforming, farger og belysning som er tilpasset demente beboere.

Etasjene får vandregang, der beboerne kan bevege seg uten å møte mange stengte dører.

Ramsvigtunet sykehjem ligger fint til med et uteområde som kan deles inn i flere hager. Deler av uteområdet kan også gjerdes inne og opparbeides til en sansehage, som kan være spesielt tilrettelagt for beboere som har demens.

Miljø- og klimavennlig bygging og bygg

Byggeprosjektet og det ferdige bygget skal bidra til at kommunen når de ambisiøse målene i klima- og miljøplanen. Blant annet blir det solceller på taket. I bygget bruker kommunen lavkarbon-betong og mye tre. Jord-til-luft-varmepumper skal varme opp bygget.

I selve byggeperioden blir det fossilfri byggeplass, så langt det er mulig. Brakkerigger varmes opp og nybygg tørkes ut uten bruk av diesel. Mobilkraner bruker biodrivstoff.

Kontaktinformasjon

Ansiktet til ung kvinne med langt lyst hår

Åse Karoline Bjelland Berg

prosjektleder

Mobil:
920 63 980
E-post:
ase.berg@stavanger.kommune.no