PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Bygge- og anleggsprosjekter
  4. Sandvikveien kulvert og sykkelvei

Sandvikveien får undergang og egen sykkelvei

Sandvikveien blir bedre for myke trafikanter. Ny undergang gir tryggere vei for barn til skole og idrettsanlegg. I tillegg blir sykkelveien komplett fra Hillevågsveien til Strømsbrua.

Kart som viser hvor det bygges henholdsvis kulvert og sykkelvei i Sandvikveien

Om byggeprosjektet

Der Sjøhagen møter Sandvikveien bygger Stavanger kommune kulvert for tryggere ferdsel for dere som går og sykler, ikke minst for barn og unge til og fra Kvaleberg skole og Kvalabergbanen.

Langs hele Sandvikveien fra Hillevågsveien til Hamneveien bygger vi tofelts sykkelvei med fortau parallelt med bilveien. Sandvikveien utvides dermed fra Hillevågsveien og ned mot brua over jernbanen, der det kommer ny rampe og bru for syklister og gående.

Der turstien langs fjorden møter Sandvikveien ved Fellesskjøpet, bygges det ny påkobling til det nye fortauet og den nye sykkelveien.

Ved Hamneveien møter den nye sykkelveien den allerede ferdigstilte strekningen fram til Strømsbrua, og hele strekket blir et godt alternativ for mange syklister som i dag ferdes langs riksveien.

Kulverten og sykkelveien gjør også at flere større kabler i bakken må legges om.

Avløpsledning legges også klart til bygging av nytt aktivitetshus for Hillevåg.

Konsekvenser for nabolag og trafikk

Følg skiltet omkjøring via Sjøhagen og Flintegata på vestsiden av (ovenfor) Bondekompaniet. Omkjøringen gjelder både biler og sykler mens kulverten bygges. Sandvikveien øst for Sjøhagen vil være åpen for syklister og biler gjennom anleggsperioden, men unntak av kortere avbrudd.

Kart som viser omkjøring mens kulverten bygges i Sandvikveien

På grunn av økt trafikk i sidegater mens anleggsarbeidet pågår, er det parkeringsforbud langs veien i Sjøhagen opp mot Hillevågsveien.

Mens anleggsarbeidet pågår, vil den tryggeste veien fra sør til og fra skole og idrettsanlegg, gå over kulverten og langs Hillevågsveien. Bilister og syklister, kjør forsiktig langs skoleveiene.

Alt anleggsarbeid medfører dessverre ulemper for dere som blir berørt. Vårt mål er å være til så liten belastning som mulig, selv om støv, støy og anleggstrafikk ikke er til å unngå.

Finansiert av Bymiljøpakken og lokalt næringsliv

Bymiljøpakkens logoSykkelveien langs Sandvikveien er finansiert med midler fra Bymiljøpakken. Undergangen er delvis finansiert av Bymiljøpakken og delvis av næringslivet i området gjennom rekkefølgekrav. Slike krav sikrer at viktige samfunnsoppgaver blir ivaretatt når private aktører sine planer og prosjekter får konsekvenser for omgivelsene.

Kontaktinformasjon

Ansiktet til blid kvinne, hun heter Grethe Bastlid.

Grethe Bastlid

prosjektleder

Mobil:
913 65 570
E-post:
grete.bastlid@stavanger.kommune.no
Ansiktet til ung kvinne med langt lyst hår.

Cecilie Vigre

byggeleder

Mobil:
469 79 039
E-post:
cecilie.vigre@novaform.no