PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Bygge- og anleggsprosjekter
  4. Utskifting av vann og avløpsanlegg Knud Holmsgate

Utskifting av vann og avløpsanlegg Knud Holmsgate

Stavanger kommune skifter ut eksisterende vann og avløpsanlegg i Knud Holmsgate. Vi regner med at arbeidet er ferdig i løpet av våren 2024.

Prosjekt beskrivelse

 

Stavanger kommune skal skifte ut eksisterende vann og avløps anlegg vann og avløps anlegg i Knud Holmsgate. Strekket går fra Olav V`s gate i sør til Arne Rettedalsgate i Nord og VA anlegget etableres av entreprenør Bjelland AS. Novaform har byggeledelse og Stafr er byggherre, etableringen foregår samtidig med Knud Holmsgate 8 utbyggingen samt etablering av vei og parkarealer i nærheten.

Stavanger kommune skifter ut et over 100 år gammelt vann og avløps anlegg i Knud Holmsgate. Det etableres ny vannledning, spillvannsledning og overvannsledning noe som gjør at kapasitet for avløp øker og ledningsanlegget fornyes.

 

Fremdrift og aktiviteter

 

Kartutsnitt over området hvor det er markert rødt i Knud Holmsgate der arbeidene vil gjøres.

Oppstart vann og avløps anlegg er ventet 24.02.23 og vi forventer at anlegget blir ferdig våren 2024. Strekket er markert med rødt fra tegning. Under anleggsperioden vil det kunne bli noe støy og omkjøringer i området. Vann og avløpsanlegget legges i fjellgrunn og det vil derfor bli behov for boring og sprengning for å få plass til vann og avløpsanlegget.Kontaktinfo

 

Byggeledelse:
Oddgeir Auglend, Novaform
Mobil : 91312772