PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Bygge- og anleggsprosjekter
  4. Utskiftning av vann- og avløpsnettet i Orknøygata, Munkehagen, Kannikgata og Erling Skjalgsonsgate

Utskiftning av vann- og avløpsnettet i Orknøygata, Munkehagen, Kannikgata og Erling Skjalgsonsgate

Kort fortalt

  • Kommunen skal skifte vann- og avløpsledninger i Orknøygata og sideveier.
  • Ny gang og sykkelvei.
  • Lyse skifter høyspentkabler.
  • Takk for at du viser hensyn rundt anleggsområdet
Oversikt

PROSJEKTBESKRIVELSE

Stavanger kommune skal i gang med et omfattende anleggsarbeid i ditt nabolag, for å skifte ut gamle vann- og avløpsrør. Vann og avløpsledningene som ligger i Orknøygata, Munkehagen, Kannikgata og Erling Skjalgssonsgate er fra ca. 1900 tallet. Kvaliteten på ledningene er derfor deretter og det er på høy tid å skifte disse ut.  

Det er flere gamle trær i området og det er mye graving som skal gjennomføres. Men aborister har laget tiltaksplan for dette og følger prosjektet vårt og gravingen for å ivareta de gamle trærne på en forsvarlig måte.

Lyse Lnett skal også være med på deler av prosjektet slik at vi skal legge ny høyspent ledning for dem, når vi først graver nye VA-grøfter.

Deler av arbeidet er allerede i gang, men noe av arbeidet krever enda mer prosjektering. Det er blant annet blitt oppdaget dårlige grunnforhold i strekkene ned mot Madlaveien, slik at det her kreves ekstra tid på prosjekteringen og endring av utførselsmetode. Mer om dette kan dere lese under. Arbeidene vil vare i ca. 1 ½ år. Det er Utbyggingsavdelingen i kommune som skal utføre arbeidet.

VANNFORSYNING I ANLEGGSPERIODEN

Husstander som er knyttet til vannledningen som skal skiftes ut, vil få midlertidig vannforsyning i anleggsperioden. Det betyr at vi legger en vannledning oppå bakken som vi kobler til inne i boligen. En rørlegger tar kontakt med dere som dette gjelder for å få tilgang til boligen.

La vannet renne litt i en vannkran i boligen dersom det er muligheter for frost ute.

Det kan bli nødvendig å stenge av vannet i korte perioder under anleggsarbeidet.

TRAFIKK, STØY OG STØV I ANLEGGSPERIODEN

Under arbeidet vil anleggsmaskiner og lastebiler føre til støy og støv, spesielt på dagtid. Noen ganger arbeider vi også på ettermiddag og kveldstid.

Er det fjell i grunnen, må vi sprenge eller meisle. Dette vil gi ekstra støy.

Vi vil så langt det er mulig sørge for at beboerne har adkomst til eiendommene, men i perioder blir det ikke mulig å kjøre med bil til boligene. Husstander som trenger det vil få midlertidig tillatelse til å parkere i nærheten.

Brakker og utstyr blir lagret sør i Erling Skjalgssons gate. Det er her vi har best tilgang til vann, avløp og strøm. Samt er et stykke unna skolegården.

Takk for at dere er forsiktige og viser hensyn når dere må ferdes i anleggsområdet! Vi vil gjøre det vi kan for å være til så lite bry som mulig.

FRAMDRIFT OG UTFYLLENDE BESKRIVELSE

Fremdrift

Del 1 i Øvre Orknøygata starte opp sommeren 22 og er planlagt ferdig i løpet av vinteren 23. Her er det utskifting av va-ledninger, nye høyspentkabler for Lyse og opparbeiding av ny gang og sykkelvei.

Del 2 er gangveien som skal etableres mellom Orknøygata og Kannikgata. Her skal vi også legge kabler for Lyse samt sette opp murer. Dette arbeidet startet høsten 22 og er planlagt ferdig vinteren 23.

Del 3 og del 4 er under prosjektering nå og har planlagt oppstart i løpet av våren 23. På del 3 skal avløpsledningen fornyes ved å benytte en gravefri metode som kalles strømping. Det skal ellers graves for å legge nye vannledning, der det er dette i dag. Vi ønsker å fornye avløpsledningene ved å trekke en strømpe i den for å redusere dybden på grøftene i området. Vi har funnet ut at grunnforholdene i området ikke er de beste og derfor vil det være en fordel å holde grøftene grunnest mulig og redusere gravingen i dette området. Vi skal også legge nye kabler for Lyse i området. Eksisterende avløpsledninger må fornyes før vi kan starte på gravingen og derfor er det litt usikkert hvilken rekkefølge det blir på etappe 3 og 4. Men per nå ser det ut som vi starter i Kannikgata og så går opp Erling Skjalgssonsgate.

Etappe 4, del 1

I uke 12 starter vi opp med første del på etappe 4. Mens gravingen skjer i Kannikgata mellom Solagata og Erling Skjalgssons gate, blir det omkjøring via Erling Skjalgssons gate, Munkehagen og Orknøygata.Oversikt

Kontaktinformasjon

Kine Homleid Johansen

Prosjektleder

Mobil:
928 63 654
E-post:
kine.homleid johansen@stavanger.kommune.no