PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Bygge- og anleggsprosjekter
  4. Varden sør VA

Nytt avløpsanlegg Varden sør

Kort fortalt

  • Stavanger kommune etablerer nytt vann- og avløpsanlegg På Varden sør.
  • Det betyr stengte veier og omkjøringer (skisser nedenfor)
  • syklister og gående vil til tider måtte gå/sykle alternative ruter rundt anlegget (skisser nedenfor).
  • Arbeidet vil vare til vinter 2024.
prosjekt oversikt

Stavanger kommune skal rehabilitere eksisterende ledningsnett etter prinsippet lettseparering. Lettseparering innebærer at vi leder bort alt overvann fra veiene, og dermed frigjør mer kapasitet i avløpsledningene. Anlegget omfatter utskifting av vann- og avløpsledninger i Godalsveien, Dalaneveien, Heskestadveien, og deler av Solheimsveien og Dalabrekkå. I forbindelse med prosjektet skal det også opparbeides nytt fortau i Dalaneveien og legges en høyspentkabel for Lyse.

Vi er nå kommet til siste del av Dalaneveien og vil i løpet av høsten starte på Heskestadveien.

Vannforsyning i anleggsperioden

Husstander som er knyttet til vannledningen som skal skiftes ut, vil få midlertidig vannforsyning i anleggsperioden. Det betyr at vi legger en vannledning oppå bakken som vi kobler til inne i boligen.

De midlertidige vannledningene vil bli rullet ut over eiendommene. Når alle ledningene ligger klare for oppkobling, vil en rørlegger ta kontakt for å få tilgang til boligen. Er det ikke mulighet for oppkobling inne i huset, kobler rørlegger den til i utekranen.

La vannet renne litt i en vannkran i boligen dersom det er muligheter for frost ute.

Det kan bli nødvendig å stenge av vannet i korte perioder under anleggsarbeidet.

Trafikk, støy og støv i anleggsperioden

Under arbeidet vil anleggsmaskiner og lastebiler føre til støy og støv, spesielt på dagtid. Noen ganger arbeider vi også på ettermiddag og kveldstid.

Vi vil så langt det er mulig sørge for at beboerne har adkomst til eiendommene, men det kan bli perioder det ikke er mulig å kjøre med bil til boligene.

Riggplass for brakker og utstyr blir lagret på riggplass i Dalaneveien.

Takk for at dere holder avstand til anlegg og anleggsmaskiner. Syklister senk farten, det kan være trangt i nærheten av anleggsområdet.

Omkjøringer og info

Nå er vi kommet til det smaleste partiet i Dalaneveien og har ikke lenger mulighet til å holde veien åpen for ferdsel, utenom anleggstrafikken. Vi oppfordrer gående til å gå vi Godalstunet og Solheimsveien for å komme til Godalsveien. Vi vil fortsette å ha parkering forbudt i starten av Solheimsveien (ved Østre Ring), slik at anleggsbilene våre klarer svingen.

Vi oppfordrer også de som har mulighet til å parkere på eiendommen sin til å gjøre dette.

Ruten for gående og kjørende ved graving i Dalaneveien
Ruten for gående og kjørende ved graving i Dalaneveien

Kontaktinformasjon

Kine Homleid Johansen

Prosjektleder

Mobil:
928 63 654
E-post:
kine.homleid.johansen@stavanger.kommune.no