PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Bolig og bygg
 3. Kart og eiendomsinformasjon
 4. Kart

Kart

Kort fortalt

 • Kommunen har kartløsninger der du kan finne informasjon om størrelse på eiendommer og om hvilke planer som gjelder for et område.
 • Vi har også oversiktskart for bydeler, kart med eiendomsinformasjon og kart med informasjon om byggesaker.

Stavangerkart

I denne løsningen finner du informasjon om basis kartdata, plan, grenser, flybilder og historiske kart med mer. 

Datagrunnlaget oppdateres daglig.

Basis kartdata Plan Grenser Flybilder og historiske kart

Adresse
Annen tekst
Arealbruk
Bane
Bygg under bakken
BygnAnlegg
Bygning
Dybdedata
Eiendomskart
Teiggrensepunkt
Fastmerke
Gatenavn
Grenser fritekst
Gårds- og bruksnummer
Husnummer
Høydekurver
Ledning
LedningVa
Naturinfo
Stedsnavn
Tiltak
TraktorvegSti
Vann
Veg

Kommunedelplaner
Kommuneplanens arealdel
Kommuneplanens temakart
Reguleringsplaner

Grunnkretser
Gårdsgrenser
Havndistrikt
Kirkesogn
Kommunedeler
Kommunegrense
KommunaleEiendommer
Levekårssoner
Postnummerområder
Randsone
Roder
SentrumsutformingGatenavnskilt
Skolekrester barn
Skolekretser ungdom
Stemmekretser

Flybilder:
2023-2015

Historiske flybilder og kart:
2020-2007
1973
1968
1938
1917
1882
1855

 

 

Slik bruker du kartet

Øverst i venstre hjørne av kartet finner du tre menyer.

 • I menyen har du mulighet til å tegne og skrive på kartet, definere utskrift, bytte til 3D-visning med mer.
 • Nederst til venstre kan du velge kart eller flyfoto som bakgrunn.
 • For å slå på kartlag, klikker du i feltet med Stavanger sitt kommunevåpen. Da kan du velge hvilke kartlag du vil se til høyre i kartvinduet. 
 • Detaljert informasjon om objekter finner du på høyre siden under Kartlagsinfo. For å finne for eksempel høyde på mønelinje klikker du på kartlaget "Bygningshøyder" og trykker på pil ved siden av Mønelinje_punkt under Kartlagsinfo. 
  Stavangerkart eksempel klikk i kartet høyde
  Stavangerkart eksempel klikk i kartet høyde

Du finner en detaljert brukerveiledning på kommunekart.com/hjelp.

 

Plankart

arealplaner.no kan du søke på adresse, posisjon eller plan-nummer, og få opp reguleringsplaner. 

I denne kartløsningen finner du planer, men med mulighet for å slå på for eksempel bygninger, eiendomskart og så videre.

Situasjonskart

Kreves når du skal bygge noe som opptar nye areal av tomten.

Situasjonskart kan bestilles på e-Torg eller Infoland

Rodekart for Stavanger

Rodekartene kan fritt brukes av organisasjoner og lag som trenger kart til innsamlinger, dugnader og liknende.

Andre kart på nett

Nasjonale karttjenester og annen kartbasert informasjon:

Last ned kart-app

Kontaktinformasjon

Kart og digitale tjenester

E-post:
roy.sjonfjell@stavanger.kommune.no