PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Kommunens eiendommer

Stavanger kommunes bygg

Stavanger kommune har ansvar for nær 800 formålsbygg og nær 3000 kommunale boliger.

Kollasje med åtte bilder av ulike kommunale bygg.

Kommunens formålsbygg

Stavanger kommune har nær 800 formålsbygg, der store og små møtes, arbeider, bor, får og gir hjelp, lærer og bidrar med aktivitet hver eneste dag. 

Formålsbygg er for eksempel skoler, barnehager, sykehjem, kontorbygg, idrettshaller og bydelshus.

Noen av byggene leier vi, de fleste eier kommunen selv.

Oversikt over formålsbygg

Oversikten viser hvor mye kommunen har av ulike typer formålsbygg, arealene i byggene og hvor i kommunen byggene er.

Klikk på dobbeltpilen nederst til høyre i kartet for å vise oversikten på hele skjermen.

Eiendomsavdelingen eier, drifter, vedlikeholder og utvikler formålsbyggene på vegne av kommunen.

Kommunale boliger

I tillegg til formålsbyggene, har Stavanger kommune nær 3 000 boliger, som vi leier ut innbyggere som ikke klarer å skaffe seg bolig på egen hånd. 

Det er kommunens boligkontor som administrerer ordningen med utleieboliger. Mer informasjon finner du på nettsiden om kommunale boliger.