PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Norm for barnehagenes uterom

Norm for barnehagenes uterom

Oppdatert: 06.04.2021 13.53.36
Havhesten barnehage

Denne normen er under arbeid....

1. Innledning

1.1 Bakgrunn

I forbindelse med behandling av handlings- og økonomiplan for 2014-17, fattet bystyret følgende vedtak: En stadig tettere by vil stille krav til hvordan vi utnytter arealene. Som ett ledd i arbeidet med å lage en kravspesifikasjon for ”Stavanger-barnehagene”
skal det lages en beskrivelse av hvordan vi kan sikre
gode og spennende uteområder for alle alderstrinn.
Dette gjelder utforming og krav til barnehagenes egne
områder, og kombinasjoner med bruk av
nærliggende områder. Bystyret ber om en sak til KMU
og kommunalstyret for oppvekst.
For å følge opp bystyrets vedtak ble det opprettet en
prosjektgruppe med deltakere fra Oppvekst, Byplan,
Park og vei, Stavanger eiendom og Miljørettet
helsevern. Park og vei har hatt ansvar for å lede
prosjektet.

2. Planlegging

3. Krav

4. Inspirasjon

Dette kapitelet..

4.1 Førsteinntrykket

 

Havhesten barnehage
Havhesten barnehage