PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Seksjonering, deling og oppmåling
  4. Oppmåling av eiendom

Oppmåling av eiendom

Kort fortalt

  • Kommunen innkaller til en oppmålingsforretning dersom eiendommen ikke har koordinatbestemte grenser.
  • Grensene blir rekonstruert og fastlagt i samråd med eier av tomten og naboer.  
  • Du må betale et gebyr for å få målt opp eiendommen din.

Hva får du?

Du får målt opp og merket eiendomsgrensen din, og du får satt ned offentlige grensemerker der det er mulig.

Du får et matrikkelbrev (målebrev) som viser den fastsatte eiendomsgrensen.

Krav til søker

Søknaden må være signert av eier (hjemmelshaver).
Ved en grensejustering må alle involverte parter være enige om hvor grensen skal gå.

Hva koster det?

Kostnaden ved en oppmålingsforretning er 8650 kroner for inntil to grensepunkt, og 1400 kroner for hvert punkt du ønsker i tillegg.

Fullstendig oversikt over alle priser finner du i gebyrregulativet.

Slik søker du

Send inn bestilling som inneholder:

Send søknaden til postmottak.bos@stavanger.kommune.no

Hva skjer videre?

Vi tar kontakt med deg og avtaler tidspunkt for møte og oppmåling. Maksimal saksbehandlingstid er tre måneder.

Kontaktinformasjon

Innbyggerservice

Besøksadresse:

Olav Kyrres gate 23 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@stavanger.kommune.no

Mandag–fredag kl. 08.30–15.00.

Du kan også treffe oss her:

Vikevåg: Asalveien 6

Judaberg: Judabergvegen 6