PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Seksjonering, deling og oppmåling
  4. Umatrikulert eiendom

Umatrikulert eiendom

Kort fortalt

Det finnes grunn der eier eller gårds- og bruksnummer er ukjent (umatrikulerte eiendommer). Dersom dette arealet er regulert til boligformål kan du søke om å få overført slikt areal til din eiendom. Ta kontakt med kommunen for mer informasjon om framgangsmåte.

Hva får du?

Du får et matrikkelbrev som bekrefter at du har fått eiendomsrett til arealet. 

Hva koster det?

Du må betale et gebyr for å få overført eiendommen.

Areal fra:

  • 0-150 kvadratmeter: 21 850 kroner
  • 151-500 kvadratmeter 26 750 kroner
  • 501-2000 kvadratmeter 29 000 kroner
  • Mer enn 2001 kvadratmeter - økning per påbegynt dekar 2 400 kroner

Gebyret inkluderer utlysning i avis. Dersom arealet utgår fra eiendom med ukjent eier må det også betales dokumentavgift.

I tillegg til oppmålingskostnader kommer også et gebyr for tillatelse til å opprette en eiendom etter plan- og delingsloven.

Slik søker du

Ta kontakt med kommunens oppmålingsavdeling som bistår deg med utfylling av nødvendige dokumenter.

Send inn søknad til kommunen, og legg ved et kart der du har markert det arealet du ønsker å få overført.

Behandlingstiden er ca. 3 - 4 måneder

Kontaktinformasjon

Innbyggerservice

Besøksadresse:

Olav Kyrres gate 23 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@stavanger.kommune.no

Mandag–fredag kl. 08.30–15.00.

Du kan også treffe oss her:

Vikevåg: Asalveien 6

Judaberg: Judabergvegen 6