Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Seksjonering, deling og oppmåling
  4. Umatrikulert veigrunn

Umatrikulert veigrunn

Kort fortalt

Det finnes grunn der eier eller gårds- og bruksnummer er ukjent (umatrikulert veigrunn). Du kan søke om å få overført slikt areal til din eiendom. Ta kontakt med kommunen for mer informasjon om framgangsmåte.

Hva får du?

Du får et matrikkelbrev som bekrefter at du har fått eiendomsrett til arealet. 

Hva koster det?

Du må betale et gebyr for å få overført eiendommen.

Areal fra:

  • 0-150 kvadratmeter: 20 100 kroner
  • 151-500 kvadratmeter 24 600 kroner
  • 501-2000 kvadratmeter 26 800 kroner
  • Mer enn 2001 kvadratmeter - økning per påbegynt dekar 2 300 kroner

Slik søker du

Ta kontakt med kommunens oppmålingsavdeling som bistår deg med utfylling av nødvendige dokumenter.

Send inn søknad til kommunen, og legg ved et kart der du har markert det arealet du ønsker å få overført.

Behandlingstiden er ca 8 uker.

Kontaktinformasjon

Innbyggerservice

Besøksadresse:

Olav Kyrres gate 23 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@stavanger.kommune.no

 

Du kan også treffe oss på Asalveien 6 i Vikevåg og i Judabergvegen 6 på Judaberg.