PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Skal du bygge, rive eller endre?
  4. Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål om bolig og bygging

Digital post fra Byggesaksavdelingen

Firma og organisasjoner må lese våre brev i Altinn. Det er mulig å sette opp en varslingstjeneste for å motta melding, når det kommer ny post. Som privatperson kan du lese våre brev i Altinn, hvor du kan sette opp en varslingstjeneste. Et alternativ er å opprette en personlig Digital postkasse. Også for digitale postkasser vil du bli varslet når du mottar ny post.

Dispensasjon. Hva er det?

Hvis du ønsker å bygge, rive eller endre noe som er i strid med lover, regler og bestemmelser for din eiendom, kan du søke dispensasjon. En dispensasjon er i prinsippet et regelbrudd. Det er kommunen som avgjør en søknad om dispensasjon etter plan- og bygningsloven.

Ferdigattest. For eldre bygg – trenger jeg det?

Mange eldre byggverk mangler ferdigattest. Dersom boligen din er søkt om før 1. januar 1998 skal kommunen ikke lenger utstede ferdigattest. For byggverk der søknad om byggetillatelse er sendt kommunen i perioden fra om med 1. januar 1998 til og med 30. juni 2010 og bygningen har midlertidig brukstillatelse, skal kommunen utstede ferdigattest på nærmere angitte vilkår. Bestemmelsen gjelder alle typer byggverk, men er mest aktuell i forbindelse med eiendomsoverdragelse av boliger.

Klage på et vedtak

Informasjon om klagerett.

Regne ut grad av utnytting

Veileder fra Kommunal og moderniseringsdepartementet.

Jeg har merknad til nabovarsel, hva gjør jeg?

Hvis du har merknader til nabovarselet, må du sende det til tiltakshaver eller ansvarlig søker. Dette må gjøres innen en frist på minimum 2 uker. Naboen eller ansvarlig søker plikter å videresende dine bemerkninger til kommunen.

Rom for varig opphold. Hva er det?

Stue, soverom, kjøkken og arbeidsrom.

Tiltaksklasse. Hva er det?

Oppgaver knyttet til byggetiltak skal inndeles i tiltaksklasse 1, 2 eller 3 innenfor ett eller flere fagområder basert på kompleksitet, vanskelighetsgrad og mulige konsekvenser mangler og feil kan få for helse, miljø og sikkerhet.