PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Vann og avløp
  4. Gebyr for vann og avløp

Gebyr for vann og avløp

Utregning av VA-gebyr 

Gebyrforskrift

Forskriften forteller hvordan gebyrene blir regnet ut. De tre tidligere kommunene hadde ulike gebyrforskrifter for vann og avløp. Kommunestyret har vedtatt en ny gebyrforskrift, som er bygget på de tre tidligere. Gebyrforskriften sier noe om tilknytingsgebyret og årsgebyret.

Tilknytningsgebyret er gebyret du betaler én gang, når du kobler bygget til vann og avløp eller når du bygger på og øker arealet. Tidligere var dette en fast pris i Finnøy og Rennsøy, nå blir det beregnet ut fra bruksarealet på bygget som er tilknyttet.

Årsgebyret for vann og avløp er det du får faktura på to ganger i året, til betaling  20. mars og 20. september. Den faste delen av gebyret var tidligere en fast pris i Finnøy og Rennesøy, uavhengig av arealene på byggene/boligene. Nå blir den faste delen beregnet ut fra bruksareal. Den variable delen beregnes på samme måte som før, ut fra hvor mye vann du bruker. For de som ikke har vannmåler blir forbruket beregnet ut fra arealet.

Vannmåler-gebyr

Se årlig gebyr for vannmåler nederst på siden, under "Andre gebyr innen vann og avløp".

Slamgebyr (for septiktank)

Slamgebyret dekker utgifter til å tømme slamavskillerne (septiktankene) i kommunen. Tidligere har gebyret vært fordelt på alle bygg som er knyttet til offentlig avløp. Fra 2020 er det kun bygg med slamavskiller som skal betale dette gebyret. For disse har dermed gebyret blitt vesentlig høyere enn tidligere.

På fakturaen står det Slamgebyr A for bygg som har slamaskiller knyttet til offentlig avløp. Det står Slamgebyr B for bygg som ikke er knyttet til avløpsnettet, men har slamavskiller som privat avløpsløsning.

Når betaler jeg vann- og avløpsgebyret?

Gebyret for vann og avløp betaler du sammen med renovasjonsgebyret og eiendomsskatten. Kommunen sender ut faktura to ganger i året. Betalingsfristene er 20. mars og 20. september. Ofte stilte spørsmål om kommunale gebyr.

Betale kommunale avgifter hver måned?

Kommunestyret har vedtatt at kommunen skal innføre mulighet for å betale kommunale avgifter hver måned, ta kontakt om du ønsker å motta faktura oftere enn 2 ganger i året. 

Hvor mye betaler jeg for vann og avløp?

Gebyret for vann og avløp er delt inn i et fastledd og et mengdevariabelt ledd.

Fastleddet

Avhenger av bygningens bruksareal (BRA). Areal hentes automatisk fra eiendomsregisteret (matrikkelen).

Årsgebyret for fastledd, inkludert mva (2024):

  • Vann: 12,25 kroner per m2 BRA
  • Avløp: 16,38 kroner per m2 BRA

Mengdevariabelt ledd

Dette er den delen av regningen som er knyttet til hvor mye vann man bruker. Eiendommer som har vannmåler betaler etter det målte vannforbruket. 

For eiendommer uten vannmåler blir vannforbruket beregnet etter bruksarealet av bygningen. Beregningen tar utgangspunkt i at 1 kvadratmeter bruksareal tilsvarer 1,5 kubikkmeter vann og avløp. 

Gebyret er

  • Vann: Med vannmåler: 9,50 kroner per m3. Uten vannmåler:  14,25 kroner per m2 BRA
  • Avløp: Med vannmåler: 13,13 kroner per m3. Uten vannmåler: 19,70 kroner per m2 BRA

Eksempel

En bolig med 120 m2 bruksareal uten vannmåler:
Beregning av mengdevariabelt ledd for vann: 120 m2 BRA x 14,25 kroner/m2 BRA= 1710,00 kroner.

Andre gebyr innen vann og avløp

Samlet oversikt over gebyr innen vann og avløp for 2024. Årsgebyr vann og avløp, pris for vannmålerleie, slamgebyr, slamtømming og tilknytningsgebyr finner du i dette dokumentet

Kontaktinformasjon

Innbyggerservice

Besøksadresse:

Olav Kyrres gate 23 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@stavanger.kommune.no

Mandag–fredag kl. 08.30–15.00.

Du kan også treffe oss her:

Vikevåg: Asalveien 6

Judaberg: Judabergvegen 6