Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Vann og avløp
  4. Gebyr for vann og avløp

Gebyr for vann og avløp

Når betaler jeg vann- og avløpsgebyret?

Gebyret for vann og avløp betaler du sammen med renovasjonsgebyret og eiendomsskatten. Kommunen sender ut faktura to ganger i året. Betalingsfristene er 20. mars og 20. september. Ofte stilte spørsmål om kommunale gebyr.

Hvor mye betaler jeg for vann og avløp?

Gebyret for vann og avløp er delt inn i et fastledd og et mengdevariabelt ledd.

Fastleddet

Avhenger av bygningens brutto areal (BRA). Arealet hentes automatisk fra kommunens bygningsregister.

Årsgebyret for fastledd, inkludert mva (2019):

  • Vann: 6,41 kroner per m2 BRA
  • Avløp: 11,85 kroner per m2 BRA

Mengdevariabelt ledd

Dette er den delen av regningen som er knyttet til hvor mye vann man bruker. Eiendommer som har vannmåler betaler etter det målte vannforbruket. 

For eiendommer uten vannmåler blir vannforbruket beregnet etter bruksarealet av bygningen. Beregningen tar utgangspunkt i at 1 kvadratmeter bruksareal tilsvarer 1,5 kubikkmeter vann og avløp. 

Gebyret er

  • Vann: Med vannmåler: 4,98 kroner per m3. Uten vannmåler:  7,47 kroner per m2 BRA
  • Avløp: Med vannmåler: 9,50 kroner per m3. Uten vannmåler: 14,25 kroner per m2 BRA

Eksempel

En bolig med 120 m2 bruksareal uten vannmåler:
Beregning av mengdevariabelt ledd for vann: 120 m2 BRA x 7,47 kroner/m2 BRA= 896,40 kroner.

Hva er prisene for andre gebyr innen vann og avløp?

Samlet oversikt over gebyr innen vann og avløp for 2019. Årsgebyr vann og avløp, pris for vannmålerleie, slamgebyr, slamtømming og tilknytningsgebyr finner du i dette dokumentet

Kontaktinformasjon

Innbyggerservice

Besøksadresse:

Olav Kyrres gate 23 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@stavanger.kommune.no