PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Bolig og bygg
 3. Vann og avløp
 4. Vannmåler

Vannmåler

Kort fortalt

 • Det skal installeres vannmåler i alle nybygg tilknyttet offentlig vannforsyning, og i bygg der sanitæranlegget blir renovert.
 • Bedrifter i Stavanger er pålagt å ha vannmåler, mens private kan velge om de vil beholde vannmåleren.
 • Hvis du har vannmåler, betaler du for vannet du bruker.

 • Hvis du ikke har vannmåler, betaler du for vann ut fra størrelsen på boligen din.

 • Du blir minnet om å registrere vannmålerstanden på nettet en gang i året, i november/desember.

Information in other languages

Utsnitt av en vannmåler med telleverk.

Hvem må ha vannmåler?

Nybygg skal ha vannmåler

Fra og med 2020 må vannmåler bli installert i alle nybygg tilknyttet offentlig vannforsyning i Stavanger, og i bygg der sanitæranlegget renoveres. Det gjelder både for bedriftseiendommer og i private boliger.

Installasjonen betales av den som eier eiendommen, og arbeidet skal utføres av godkjent foretak (rørlegger) i henhold til standard abonnementsvilkår for vann og avløp.

Bedrifter skal ha vannmåler

I Stavanger er alle bedriftseiendommer pålagt å ha installert vannmåler, rapportere inn vannmålerstand og betale for faktisk vannforbruk.

Privatboliger kan ha vannmåler

I privatboliger er det valgfritt å ha vannmåler, men det skal installeres vannmåler ved nybygg eller renovasjon av sanitæranlegg, som nevnt ovenfor. Det kan fort lønne seg å ha vannmåler i en bolig, men private husholdninger kan altså velge om de vil beholde en installert vannmåler. 

Lønner det seg å ha vannmåler?

Finn ut med vannmålerkalkulatoren om det lønner seg for deg å ha vannmåler.

Alle abonnenter med vannmåler skal betale en årlig leie. Prisen for leie finner du nederst på gebyrsidene.

Hvordan installeres vannmåleren hos deg?

Kontakt et godkjent foretak, altså rørleggerfirma, som ordner alt.

Vannmåleren leier du av kommunen. Bare med disse vannmålerne kan vi beregne gebyret ut fra vannforbruket ditt. Rørleggeren henter vannmåleren og monterer den i en vannmålerkonsoll.

Avlang metallkonsoll som vannmåleren monteres i.Konsollen festes til veggen, nær hovedinntaket for vann i bygningen, og før den første forgreiningen på vannrørene.

Når vannmåleren ikke lenger er i bruk, demonterer rørleggeren vannmåleren. Konsollen blir stående, om du ønsker det. Rørleggeren leverer vannmåleren tilbake til kommunen.

Registrere vannmålerstand 

Vannmåler, med telleverk innenfor en rund glassplate.Alle som har vannmåler må lese av vannmålerstanden en gang i året, og melde inn standen til kommunen.

I november hvert år sender kommunen ut varsel i en sms, med lenke til der du skal registrere vannmålerstanden. Fristen for registrering står i sms-en.

Når du registrerer vannmålerstanden, ikke ta med desimalene, altså tallene bak komma på telleverket. På noen målere er disse tallene røde.

Du som har meldt inn at du ikke ønsker varsel på sms, får et brev i posten. Det inneholder brukernavn og passord, som du bruker når du skal registrere vannmålerstanden. Du som har fått brev, leser av målerstansen her. (Åpen fram til årsskiftet).

Har du spørsmål om utviklingen i vannforbruket ditt? Logg inn på Min side, så finner du tidligere innmeldt vannmålerstand for eiendommen. 

Skifte ut vannmåleren

Har du fått brev fra Stavanger kommune om at vannmåleren din må skiftes ut?

Forutsetningen for at Stavanger kommune gjør dette gratis for deg, er at vannmåleren er av størrelse 1,5" eller mindre, og at den er plassert slik at den lett kan skiftes ut. Dette vurderer kommunens montør på stedet.

Smarte, fjernavleste vannmålere

Stavanger kommune har testet ut smarte vannmålere i et pilotprosjekt, i samarbeid med Lyse, Altibox og InfoTiles. Smarte vannmålere krever ingen manuell avlesing. I tillegg kan de i framtiden bidra til at vi oppdager og får utbedret lekkasjer på vannledninger raskere.

Det langsiktige målet er at alle vannmålere i Stavanger blir fjernavleste. Det gjenstår en del utviklingsarbeid før dette kan bli realisert.

Eierskifte

Kommunen foretar ikke avregning/mellomoppgjør ved eierskifte. Slikt oppgjør må håndteres av kjøper og selger selv, evt via megler.

Informasjon til rørlegger

Vi har tatt i bruk Gemini Entreprenørportal

Entreprenørportalen er en digital løsning levert av Volue (tidligere Powel).

Fra 1. september 2023 skal en bruke Entreprenørportalen til følgende søknader:

 • Vann- og avløpsarbeid
 • Nye tilkoplinger
 • Vannmålere
 • Påslipptillatelser

Vi vil fjerne eksisterende digitale søknadsskjemaer fortløpende etter oppstart. Søknader som sendes til postmottak på gamle skjemaer, vil bli returnert med informasjon om å søke på nytt via Entreprenørportalen. 

I Entreprenørportalen skal foretaket:

 • fylle ut søknad
 • tegne direkte inn i kartet
 • sjekke hvordan det går med saken
 • sende ferdigmelding

Entreprenørportalen gir foretaket en god oversikt over alle søknadene de har sendt til kommunen, om søknadene er godkjent og om ferdigmelding er levert. I tillegg vil foretaket få tilgang til kommunens vann- og avløpskart. 

Hvis foretaket ikke allerede har bruker i Entreprenørportalen, kan dere følge lenken under for registrering. Vi oppfordrer dere til å se nøye gjennom hele hjelpevideoen før eller samtidig med at foretaket registrerer seg for tilgang til løsningen. Etter at vi har godkjent foretaket, vil dere få tilsendt en egen lenke for innlogging i løsningen.
Dersom dere allerede har en bruker, kan dere be om tilgang til Stavanger kommune inne i portalen.

https://tenantmanager.onpowel.com/Registration

Hvordan registrere et foretak og få  tilgang til Volue entreprenørportal
https://www.youtube.com/watch?v=9Lijm0LBqu4&t=6s

Har dere problemer med innlogging eller har andre spørsmål om Entreprenørportalen, ta kontakt med oss på e-post: vannmaler@stavanger.kommune.no