Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Vann og avløp
  4. Vannmåler

Vannmåler

Kort fortalt

  • Det skal installeres vannmåler i alle nybygg tilknyttet offentlig vannforsyning, og i bygg der sanitæranlegget blir renovert.
  • Bedrifter i Stavanger er pålagt å ha vannmåler.
  • Private kan velge om de vil beholde vannmåleren.

  • Hvis du har vannmåler, betaler du for vannet du bruker.

  • Hvis du ikke har vannmåler, betaler du for vann ut fra størrelsen på boligen din.

  • Målerstanden på vannmåleren registrerer du på nettet en gang i året, i november/desember.

Hvem må installere vannmåler?

Fra og med 2020 må vannmåler bli installert i alle nybygg tilknyttet offentlig vannforsyning i Stavanger, og i bygg der sanitæranlegget renoveres. Det gjelder både for bedriftseiendommer og i private boliger.

Installasjonen betales av den som eier eiendommen, og arbeidet skal utføres av godkjent foretak (rørlegger) i henhold til standard abonnementsvilkår for vann og avløp.

Bedrifter skal ha vannmåler

I Stavanger er alle bedriftseiendommer pålagt å ha installert vannmåler, rapportere inn vannmålerstand og betale for faktisk vannforbruk.

Private boliger kan velge å ha vannmåler

I privatboliger er det valgfritt å ha vannmåler, men det skal installeres vannmåler ved nybygg eller renovasjon av sanitæranlegg, som nevnt ovenfor. Det kan fort lønne seg å ha vannmåler i en bolig, men private husholdninger kan altså velge om de vil beholde en installert vannmåler. 

Lønner det seg å ha vannmåler?

Finn ut med vannmålerkalkulatoren om det lønner seg for deg å ha vannmåler.

Utleie og registrering av ny vannmåler

Vannmåler leier du av kommunen. Det er kun med vannmålere eid av Stavanger kommune vi kan beregne gebyret ut fra faktisk forbruk av vann. Når vannmåleren ikke lenger er i bruk, skal den leveres tilbake.

Godkjent foretak (rørlegger) skal fylle ut vannmålerskjema (word, 64 kb) og sende dette til vannmaler@stavanger.kommune.no.

Priser for leie av vannmåler

Alle abonnenter med vannmåler skal betale en årlig leie. Prisen for leie finner du nederst på gebyrsidene.

Skifte ut vannmåleren

Har du fått brev fra Stavanger kommune om at vannmåleren din må skiftes ut?

Forutsetningen for at Stavanger kommune gjør dette gratis for deg, er at vannmåleren er av størrelse 1,5" eller mindre, og at den er plassert slik at den lett kan skiftes ut. Dette vurderer kommunens montør på stedet.

Kontaktinformasjon

Spørsmål om vannmålere og henting av vannmåler. For Rennesøy og Finnøy blir henvendelse videreført til Hausken.

Telefon:
992 38 812
Besøksadresse:

Svanholmen 3 (Forus)