Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Vann og avløp
  4. Vannmåler

Vannmåler

kort fortalt

  • Bedrifter i Stavanger er pålagt å ha vannmåler.

  • For private er installasjon av vannmåler frivillig. Det stilles imidlertid krav til vannmåling i nybygg og bygg der sanitæranlegget renoveres

  • Hvis du har vannmåler, betaler du for vannet du bruker.

  • Hvis du ikke har vannmåler, betaler du for vann ut fra størrelsen på boligen din.

  • Målerstanden på vannmåleren registrerer du på nettet en gang i året, i november/desember.

Vannmålere for bedrifter og boliger

I Stavanger er bedriftseiendommer pålagt å ha installert vannmåler. For boliger er det frivillig. Det stilles imidlertid fra og med 2020 krav til vannmåling i nybygg og bygg der sanitæranlegget renoveres. 

Vannmålere for bedrifter

Installasjonen betales av den som eier eiendommen, og arbeidet skal utføres av godkjent foretak i henhold til standard abonnementsvilkår for vann og avløp.

Vannmålere i boliger

Det kan lønne seg å ha vannmåler i en bolig. Du som eier eiendommen dekker selv kostnadene ved installasjon av vannmåler, og arbeidet skal utføres av et godkjent foretak (rørlegger) i henhold til standard abonnementsvilkår for vann og avløp.

Utleie og registrering av ny vannmåler

Vannmåler leier du av kommunen. Det er kun med vannmålere eid av Stavanger kommune vi kan beregne gebyret ut fra faktisk forbruk av vann. Når vannmåleren ikke lenger er i bruk, skal den leveres tilbake.

Godkjent foretak (rørlegger) – eller eiendomseier med registreringsskjema (pdf, 111,5 kb) signert av godkjent foretak – kan hente vannmåler etter avtale hos Vann og avløp, Svanholmen 3 på Forus. Telefonnummer: 992 38 812.

Registrere vannmålerstand

Registrer standen på denne nettsiden eller send inn avlesningskort du har fått i posten.

Priser for leie av vannmåler

Alle abonnenter med vannmåler skal betale en årlig leie. Prisen for leie finner du i dette dokumentet (word, 20,0 kb).

Bør du ha vannmåler?

Finn ut med vannmålerkalkulatoren om det lønner seg å ha vannmåler.

Skifte ut vannmåleren

Har du fått brev fra Stavanger kommune om at vannmåleren din må skiftes ut?

Forutsetningen for at Stavanger kommune gjør dette gratis for deg, er at vannmåleren er av størrelse 1,5" eller mindre, og at den er plassert slik at den lett kan skiftes ut. Dette vurderer kommunens montør på stedet.

Vann og avløp på Forus

Spørsmål om vannmålere/henting av vannmåler

Telefon:
992 38 812
Besøksadresse:

Svanholmen 3