PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Bolig og bygg
 3. Vann og avløp
 4. Korona, vann og avløp

Vann og avløp: Koronainformasjon

Kort fortalt:

 • Dine egne rutiner for vask og renhold avgjør om det er smittefare knyttet til toalettbesøk.
 • Det viktigere enn noen gang at du ikke kaster engangskluter, våtservietter, q-tips og annet avall i do.
 • Det er liten fare for korona-smitte i avløpet
 • Koronavirus smitter ikke gjennom drikkevannet.
Vann fra spingen renner ned i et glass

Kan vi bli koronasmittet når vi går på toalettet?

 • Smitterisikoen ved toalettbesøk er avhengig av dine egne rutiner for renhold på do og hygiene ved toalettbesøk.
 • God hygiene er alltid viktig:

  • Hvis mulig bør syke personer i husstanden bruke eget toalett.
  • Vask toalettene med vanlige rengjøringsmidler ofte. Bruk hansker.
  • Lukk lokket før du skyller ned.
  • Vaske hendene, grundig og lenge med såpe og vann.
  • Vask håndvask og blandebatteriet ofte med vanlige rengjøringsmidler.
  • Kast ikke våtservietter, q-tips og annet i do. Det fører til problemer og driftsstans i avløpsnettet, og legger beslag på ressurser som skal brukes på å sikre driften av vann- og avløpsnettet for befolkningen.

Kan vi bli koronasmittet gjennom avløpsvannet?

 • Risikoen for å bli smittet er lav. Viruset ikke er aktivt lenge i vann.
 • Noen av de som er smittet vil skille ut koronavirus med avføringen, slik at det kan forekomme koronavirus i avløpsvannet, men viruset smitter i liten grad fra avføring (i motsetning til for eksempel noro-viruset).
 • Risikoen for å bli syk gjennom kontakt med avløpsvann er hovedsakelig knyttet til andre sykdomsfremkallende mikroorganismer i vannet. Derfor er det strenge HMS-krav for ansatte som jobber med avløpspumpestasjoner og i renseanlegg.

Vil det kunne være kornonavirus i drikkevannet?

 • Koronaviruset gir ikke økt risiko for forurenset drikkevann. Dette kan en si med stor sikkerhet, fordi koronaviruset ikke er funnet i overflate- eller grunnvannskilder.
 • I tillegg behandles vannet i norske vannverk for å fjerne mikroorganismer (bakterier, virus og parasitter).
 • Blant de metodene som benyttes i vannverkene, også ved Langevatn, der ditt drikkevann kommer fra, er klorering og UV-behandling, som er svært effektive mot koronavirus.
 • Koronaviruset har en skjør membran (overflate), som klor og UV-behandling lett bryter ned. (Det er derfor det er å lett å fjerne fra huden med såpevann også, og det er din jobb.)

Hvor lenge vil koronaviruset Covid-19 kunne overleve i vann?

 • Måten viruset er bygget opp på, gjør at det ikke overlever lenge i vann, hvis det i det hele tatt finnes.
 • Dråpesmitte betyr forresten ikke smitte gjennom drikkevannet, men dråper fra ett menneske til et annet.
 • Viruset er ikke funnet i overflate- eller grunnvannskilder.
 • Typiske vannbårne virus har en helt annen oppbygging, som gjør at de holder seg aktive i vann, for eksempel noroviruset.

Fra vannet er renset til det når innbyggerne, kan vannet bli smittet på veien?

 • Nei, drikkevannet kan ikke bli smittet på veien.
 • Korona smitter ved kontakt mellom mennesker, ikke via vann i springen. Dråpesmitte betyr dråper fra ett menneske til et annet, ikke dråper i drikkevannet.
 • Etter at vannet er behandlet i vannbehandlingsanlegget, ledes det i rør fram til springen din og er ikke i kontakt med folk.

Kilder: IVAR, Norsk Vann, Vann- og avløpsavdelingen i Stavanger kommune