PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Helse og omsorg
  3. Alders- og sykehjem
  4. Boganes sykehjem

Boganes sykehjem

Om Boganes sykehjem

Boganes sykehjem er et kommunalt sykehjem som ligger i fine omgivelser i Gauselvågen. Sykehjemmet ble bygget i 2006, og har totalt 64 beboerrom. Disse er fordelt på ordinære sykehjemsplasser, skjermet enhet for personer med demens og lindrende enhet.

Alle avdelingene er organisert i små avdelinger med 8 beboere. Alle har sitt eget rom, med eget bad/wc. Hver avdeling har eget kjøkken med spiseplass hvor måltider tilbys i fellesskap, samt dagligstue med TV hvor det tilrettelegges for sosialt samvære.

Lindrende enhet er et korttidstilbud for pasienter som har behov for lindrende omsorg og behandling/palliasjon utover det en vanlig sykehjemsavdeling kan tilby. Innleggelsen ved enheten skal være målrettet og ha et klart definert behov for palliasjon. Hovedoppgaven vil være å lindre symptomer og plager, gi pasienten individuell støtte til å håndtere psykiske, sosiale og åndelige/eksistensielle behov, samt støtte til pårørende. Avdelingen har 8 pasientsenger, pårørenderom og en egen skjermet inngang.

Kompetansesenteret i Palliasjon

Lindrende enhet ved Boganes sykehjem er kompetansesenter innen palliasjon i Stavanger kommune. 

Hvem er vi?

Vi er en spesialavdeling med høy faglig kompetanse innen palliasjon. Avdelingen er lokalisert i underetasjen (1etasje) på Boganes sykehjem med egen inngang.

Alle ansatte har videreutdanning i palliasjon eller kreftomsorg.

Avdelingen har 8 sengeplasser med eget bad, sovesofa på alle rom, samt eget pårørenderom.

Hvem er vi til for?

Vi har korttidstilbud for voksne pasienter som har behov lindrende omsorg og behandling/palliasjon utover det en vanlig sykehjemsavdeling kan tilby. 

Avdelingen har også som oppdrag å heve kompetansen innen palliasjon hos helsepersonell i kommunen. Dette innebærer blant annet telefonrådgivning, hospitering, praksisutplassering, veiledning av utstyr innen palliasjon, palliativt veiledningsteam og undervisning.

Hva er vårt tilbud?

Vi har spesialsykepleiere, helsefagarbeidere, lege, fysioterapeut og ergoterapeut som samarbeider tverrfaglig for å kartlegge pasientens behov. Vi har 100% legedekning fra mandag til fredag.

Avdelingen samarbeider med fagpersoner/miljøer i Stavanger kommune og Stavanger universitetssykehus.

Hovedoppgaven er å lindre symptomer og plager, gi pasienten støtte til å håndtere psykiske, sosiale, og åndelig/eksistensielle behov, samt støtte pårørende. Det legges til rette for at pasienten får avgjørende innflytelse på egen livssituasjon. Lindrende enhet har helsepersonell og andre faggrupper med høy faglig kompetanse og interesse for fagfeltet.

Dersom du ønsker å kontakte kompetansesenteret ringer du avdelingen på telefon 45 72 86 73 eller 45 72 58 47 på dag og kveld, eller 45 72 87 62 på natt.

Hvordan søker jeg om plass?

Dersom du har behov for et opphold på Lindrende enhet sender du søknad på samme måte som for andre helse og omsorgstjenester til ditt lokale helse og velferdskontor.

 

Kontaktinformasjon

Sentralbord: 51914600
Virksomhetsleder: 51914601
Fagleder: 51914602
Ansvarlig sykepleier sykehjem: 45721379

U. etasje
Lindrende enhet: Dag/aften: 45728673 eller 45725847. Natt: 45728762

1.etasje
Stadion 2: 45728677
Jåttånuten: 45728698
Gauselvågen: 2 45728715
Jåttåvågen 2: 45728724

2.etasje
Stadion 3: 45728756
Jåttåvågen 3: 45728758
Gauselvågen 3: 45728760

Tilbud til beboerne

  • Frisør
  • Fotpleier
  • Velværerom med badekar
  • Kafé

Varslingsplikt i kommunehelsetjenesten

1. juli 2019 fikk alle virksomheter som yter helse- og sosialtjenester plikt til å varsle Helsetilsynet om dødsfall og svært alvorlige skader på pasienter/brukere som har sammenheng med helsehjelpen.

Pasienter, brukere og pårørende har samtidig fått rett til å varsle om slike hendelser til Helsetilsynet, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 12-3a.

Formålet med varslingsplikten er å identifisere uforsvarlige forhold raskere, for å rette dem opp og bidra til bedre pasientsikkerhet og kvalitet.

Hvordan skal jeg som pasient, bruker og pårørende varsle?

Varslingsskjema om alvorlig hendelse

Kontaktinformasjon til Helsetilsynet 474 86 882 (Kl. 09.00-15.00)