PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Helse og omsorg
 3. Alders- og sykehjem
 4. Hva dekker egenbetaling på alders- og sykehjem

Hva dekker egenbetaling på alders- og sykehjem

Egenbetaling  på alders- og sykehjem

Det er ikke egenbetaling for avlastningsopphold. Under korttids- og langtidsopphold i alders- og sykehjem vil kommunen dekke utgiftene til:

 •  Alle måltidene på alders- og sykehjemmet
 • Sengetøy og håndklær
 • Personlige hygieneartikler som såpe, sjampo, barberartikler, tannkrem, tannbørste, vanlig fuktighetskrem og hudpleieprodukter som inngår i behandlingen.
 • Dersom bruker ønsker andre typer/merker enn det som kommunen kjøper inn, må bruker selv betale for dette.
 • Nødvendige medisiner som er rekvirert av lege.
 • Medisinsk forbruksmateriell som sprøyter, bandasjer, bleier, m.m rekvirert av lege, sykepleier eller annet helsepersonell på alders- og sykehjemmet. Kompresjonsstrømpe/antitrombosestrømpe og hoftebukse dekkes bare hvis det er forordnet av sykehjemslegen.
 • Legetilsyn og medisinsk behandling ved alders- og sykehjemmet.
 • Egenandel for spesialistbehandling for beboere som er henvist av sykehjemslegen og som har vedtak om langtidsbetaling. Korttidsbrukere som har fått spesialisthenvisning før korttidsoppholdet av en annen lege enn sykehjemslegen, må selv dekke egenandelen til behandlingen. Det samme gjelder for korttidsbrukere som har fått henvisningen under oppholdet i sykehjem, men som har reist hjem når behandlingen finner sted.
 • Transport til og fra spesialistbehandlingen og mellom sykehjem i henhold til Stavanger kommune sine rutiner.
 • Nødvendig tannbehandling hos fylkeskommunens tannhelsetjeneste.
 • Behandling av kommunalt ansatt fysio- og/eller ergoterapeut på alders- og sykehjemmet etter en faglig vurdering.
 • Aktivitets- og velferdstiltak i regi av sykehjemmet.

Ved spesielle arrangement kan sykehjemmet ta en egenandel. Beboere kan kjøpe produkter som er laget til en pris som dekker materialkostnadene.

Brukeren må selv dekke følgende utgifter

 • Fotpleie og frisør
 • Hudpleieprodukter for egen velvære
 • Innkjøp og reparasjon av briller
 • Batterier og forsikring av høreapparat
 • NAV dekker innkjøp og reparasjon av høreapparat, men bruker må betale for konsultasjonen selv. Bruker har rett på nytt høreapparat hvert sjette år.
 • Tap av tannprotese
 • Ferier/turer/arrangement utenfor alders- og sykehjemmet som brukeren ønsker å delta på
 • Mobiltelefon, fasttelefon, avisabonnement, pc og tv-apparat

Privat tøy

Brukeren har selv ansvar for innkjøp av klær og sko.
Vask av private klær dekkes ved alle typer opphold når klærne er merket med navn og tåler maskinvask på minst 40 grader, når ikke annet er avtalt.
Pårørende oppfordres til å vaske finere tøy som trenger spesiell behandling.

Transport

Transport dekkes av kommunen, Pasientreiser ANS eller pasienten/beboeren i henhold til Stavanger kommunes rutiner. Hvem som dekker utgiftene, varierer etter hva som er formålet med reisen.

Fritidsreiser dekkes ikke av kommunen.
Beboere kan søke NAV om TT-kort.

Forsikring

Kommunens har ikke forsikring på beboers eiendeler. Beboere i alders- og sykehjem blir derfor anbefalt å tegne sin egen innboforsikring.

Møblering

Kommunen er ansvarlig for nødvendig møblering på beboerens rom, men beboerne blir oppfordret til å benytte egne møbler og sette sitt eget preg på rommet.


Erstatning

Som hovedregel erstatter ikke kommunen eiendeler som forsvinner eller klær som forsvinner eller blir ødelagt i vask.
Beboere oppfordres til ikke å oppbevare eiendeler av høy verdi og kontanter på rommet.

Informasjon om egenbetaling er utarbeidet på grunnlag av følgende lover, forskrifter og rundskriv

 • Helse- og omsorgstjenesteloven av 24.06.2011 nr. 30
 • Forvaltningsloven av 10.02.1967
 • Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester av 16.12.2011 nr. 1349
 • Rundskriv I-47/98 «Om vederlag for opphold i institusjon mv.» fra Helse- og omsorgsdepartementet
 • Rundskriv IK-25/96 «Forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v.» fra Statens helsetilsyn