Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Helse og omsorg
 3. Alders- og sykehjem
 4. Egenbetaling for helse- og omsorgstjenester

Egenbetaling for helse- og omsorgstjenester

Kort fortalt

 • Oversikt over egenbetaling for dagsenter, sykehjem, trygghetsalarm, hjemmehjelp, arbeidsreiser og dag- og nattelosji.
 • Satsene gjelder for 2019.

Egenbetaling for dagsenter

 • Dagsenter for mennesker med utviklingshemming: 85 kroner per dag
 • Dagsenter for eldre og mennesker med fysisk funksjonsnedsettelse: 85 kroner per dag + mat. 
  Avtalte dagsenterbesøk må betales for hvis fravær ikke er varslet minst 24 timer på forhånd.

Egenbetaling for opphold i sykehjem

 • Korttidsopphold sykehjem inntil 60 døgn per år: 165 kroner per døgn. Over 60 døgn per år blir betaling som for langtidsopphold.
 • Døgnopphold øyeblikkelig hjelp: Gratis.
 • Korttidsopphold på sykehjem i Spania: 165 kr per døgn.  Langtidsbetaling hvis en har langtidsopphold på sykehjem. Betaling for reise og forsikring kommer i tillegg.
 • Langtidsopphold i syke/aldershjem/edruskapsinst: 75% av inntekt mellom kroner 8 400 og 96 883 (folketrygdens grunnbeløp (1G)), og 85% av overskytende inntekt.
  Ved langtidsopphold ufrivillig på dobbeltrom tilstås fribeløp på 
  40 400 per år i stedet for 8 400. Maks månedsbeløp på sykehjem er 68 205 kroner og 43 385 kroner for aldershjem.
  Det gis fradrag for 85% av boutgifter i annen bolig i inntil tre måneder.
  Betalingsfri første måned på langtidsopphold.

 

Hva dekker egenbetaling på alders- og sykehjem?

 

(Informasjon på egen side)

Egenbetaling for trygghetsalarm

Betalingen er inntektsgradert:
1G er 96 883 kroner per 01.01.2019

Årlig inntekt

Egenbetaling for trygghetsalarm
per måned

0- 193 766 (< 2G)

210 kroner (max inkludert praktisk bistand)

193 766 - 290 649 
(2-3G) 

300 kroner

290 649 - 387 532 
(3-4G)

601 kroner

> 837 532 (> 4G)

601 kroner

Inntekt: Alminnelig inntekt 2017 tillagt eventuelt utenlandsk pensjon og hjelpestønad til hjelp i huset, og fratrukket eventuelt omsorgslønnsbidrag i alminnelig inntekt.

Inntekten gjelder for husstanden. Det betyr for hjelpemottaker og ektefelle/partner/samboer, eventuelt også foreldres inntekt dersom hjelpemottaker er under 18 år.

Egenbetaling for praktisk bistand (hjemmehjelp)

Tabellen nedenfor viser hva du maksimalt skal betale per måned for hjemmehjelp, basert på årlig inntekt.

Timepris for hjemmehjelp er 465 kroner. Timepris benyttes dersom betaling etter timepris blir lavere enn betaling etter månedssats.

Årlig inntekt

Maksimal månedssats

0- 193 766 (< 2G)

210 kr

193 766 - 290 649 
(2-3G) 

837 kr

290 649 - 387 532 
(3-4G)

1 606 kr

> 837 532 (> 4G)

3 212 kr

1G er 96 883 kroner per 01.01.2019

Inntekt: Alminnelig inntekt 2017 tillagt eventuelt utenlandsk pensjon og hjelpestønad til hjelp i huset, og fratrukket eventuelt omsorgslønnsbidrag i alminnelig inntekt.

Inntekten gjelder for husstanden. Det betyr for hjelpemottaker og ektefelle/partner/samboer, eventuelt også foreldres inntekt dersom hjelpemottaker er under 18 år.

Egenbetaling for arbeidsreise

25 kroner per tur

Egenbetaling for Lagård dag- og nattelosji

299 kroner per døgn

Kontaktinformasjon

Egenbetaling, Kemneren i Stavanger

Besøksadresse:

Skattens hus Lagårdsveien 46 4010 Stavanger

Postadresse:

Kemneren i Stavanger Postboks 118 Sentrum 4001 Stavanger

Telefon:
51 50 77 10
E-post:
egenbetaling@stavanger.kommune.no