Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Helse og omsorg
 3. Alders- og sykehjem
 4. Egenbetaling for helse- og omsorgstjenester

Egenbetaling for helse- og omsorgstjenester

Kort fortalt

 • Oversikt over egenbetaling for dagsenter, sykehjem, trygghetsalarm, hjemmehjelp, arbeidsreiser og dag- og nattelosji.
 • Satsene gjelder for 2020.
 • Satsene for 2020 er et resultat av en harmonisering av prisene i de tre tidligere kommunene.

Egenbetaling for dagsenter

 • Dagsenter for mennesker med utviklingshemming: 90 kroner per dag
 • Dagsenter for eldre og mennesker med fysisk funksjonsnedsettelse: 90 kroner per dag + mat. 
  Avtalte dagsenterbesøk må betales for hvis fravær ikke er varslet minst 24 timer på forhånd.

Egenbetaling for opphold i sykehjem

 • Korttidsopphold sykehjem inntil 60 døgn per år: 170 kroner per døgn. Over 60 døgn per år blir betaling som for langtidsopphold.
 • Døgnopphold øyeblikkelig hjelp: Gratis.
 • Langtidsopphold i syke/aldershjem/edruskapsinst: 75% av inntekt mellom kroner 8 700 og folketrygdens grunnbeløp, og 85% av overskytende inntekt.
  Ved langtidsopphold ufrivillig på dobbeltrom tilstås fribeløp på 40 400 kroner per år i stedet for 8 700 kroner. Maks månedsbeløp på sykehjem er 70 319 kroner og 44 730 kroner for aldershjem.
  Det gis fradrag for 85% av boutgifter i annen bolig i inntil tre måneder.
  Betalingsfri første måned på langtidsopphold.

 

Hva dekker egenbetaling på alders- og sykehjem?

Klikk her for å lese mer

Egenbetaling for trygghetsalarm

Betalingen er inntektsgradert:
1G (folketrygdenes grunnbeløp) er 99 858 kroner per 01.01.2020

Årlig inntekt

Egenbetaling for trygghetsalarm
per måned

0- 199 716 (< 2G)

210 kroner (maks inkludert praktisk bistand)

199 716 - 299 574 
(2-3G) 

309 kroner

299 574 - 399 432 
(3-4G)

618 kroner

> 399 432 (> 4G)

618 kroner

Inntekt: Alminnelig inntekt 2018 tillagt eventuelt utenlandsk pensjon og hjelpestønad til hjelp i huset, og fratrukket eventuelt omsorgslønnsbidrag i alminnelig inntekt.

Inntekten gjelder for husstanden. Det betyr for hjelpemottaker og ektefelle/partner/samboer, eventuelt også foreldres inntekt dersom hjelpemottaker er under 18 år.

Egenbetaling for praktisk bistand (hjemmehjelp)

Tabellen nedenfor viser hva du maksimalt skal betale per måned for hjemmehjelp, basert på årlig inntekt.

Timepris for hjemmehjelp er 479 kroner. Timepris benyttes dersom betaling etter timepris blir lavere enn betaling etter månedssats.

Årlig inntekt

Maksimal månedssats

0- 199 716 (< 2G)

210 kr

199 716 - 299 574 
(2-3G) 

842 kr

299 574 - 399 432 
(3-4G)

1 616 kr

> 399 432 (> 4G)

3 233 kr

1G (folketrygdens grunnbeløp) er 99 858 kroner per 01.01.2020

Inntekt: Alminnelig inntekt 2018 tillagt eventuelt utenlandsk pensjon og hjelpestønad til hjelp i huset, og fratrukket eventuelt omsorgslønnsbidrag i alminnelig inntekt.

Inntekten gjelder for husstanden. Det betyr for hjelpemottaker og ektefelle/partner/samboer, eventuelt også foreldres inntekt dersom hjelpemottaker er under 18 år.

Egenbetaling for arbeidsreise

26 kroner per tur.

Egenbetaling for Lagård dag- og nattelosji

315 kroner per døgn.

Kontaktinformasjon

Egenbetaling, regnskap og lønn

Besøksadresse:

Innbyggerservice, Olav Kyrres gate 23, 4005 Stavanger 4005 Stavanger

Postadresse:

Egenbetaling, regnskap og lønn Postboks 8001 4068 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
egenbetaling@stavanger.kommune.no