PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Helse og omsorg
 3. Alders- og sykehjem
 4. Egenbetaling for helse- og omsorgstjenester

Egenbetaling for helse- og omsorgstjenester

Kort fortalt

 • Oversikt over egenbetaling for dagsenter, sykehjem, trygghetsalarm, hjemmehjelp, arbeidsreiser og dag- og nattelosji.
 • Satsene gjelder for 2023.
 • NB! Siden er under oppdatering, forbehold om feil.

Egenbetaling for dagsenter

 • Dagsenter for mennesker med utviklingshemming: 105 kroner per dag
 • Dagsenter for eldre og mennesker med fysisk funksjonsnedsettelse: inntekt <2G 163 kroner per dag, inntekt >2G 207 kroner per dag.  
  Avtalte dagsenterbesøk må betales for hvis fravær ikke er varslet minst 24 timer på forhånd.

Egenbetaling for opphold i sykehjem

 • Korttidsopphold sykehjem inntil 60 døgn per år: 185 kroner per døgn. Over 60 døgn per år blir betaling som for langtidsopphold.
 • Overgangsplass for utskrivingsklare pasienter fra spesielalisthelsetjenesten: 185 kroner per døgn.
 • Døgnopphold øyeblikkelig hjelp: Gratis.
 • Beregning av egenandel er regulert av forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester som er fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet med hjemmel i Lov av 24. juli 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. Av inntekt inntil folketrygdens grunnbeløp beregnes 75 %, fratrukket et fribeløp på kr 9 400, og 85 % av overskytende inntekt. Fribeløpet før beregning av vederlag, kr 9 400, er justert i tråd med forslag til statsbudsjett for 2023. Maks månedsbeløp på sykehjem er 76 762 kroner og 48 828 kroner for aldershjem.

Hva dekker egenbetaling på alders- og sykehjem?

Klikk her for å lese mer

Egenbetaling for trygghetsalarm

 • Alle som skaffer seg trygghetsalarm blir kun fakturert 400 kroner i et etableringsgebyr
 • Endringen påvirker ikke de som allerede har gratis trygghetsalarm.
 • Personer som tjener mindre enn 222 954 kroner (2G), og som mottar praktisk bistand, blir fakturert 220,- kroner per måned for den praktiske bistanden.

Egenbetaling for praktisk bistand (hjemmehjelp)

Tabellen nedenfor viser hva du maksimalt skal betale per måned for hjemmehjelp, basert på årlig inntekt.

Timepris for hjemmehjelp er 523 kroner. Timepris benyttes dersom betaling etter timepris blir lavere enn betaling etter månedssats.

Årlig inntekt

Maksimal månedssats

Under 2G (0 – 222 954)     

220 kr

2G - 3G (222 954 – 334 431) 

920 kr

3G - 4G (334 431 – 445 908)   

1 765 kr

Over 4G (> 445 908)    

3 529 kr

Med G menes grunnbeløp i folketrygden (1G = 111 477 per 1.5.2022). Nettoinntekt er inntektsgrunnlag ved siste ligning. For husstander med inntekt under 2G inngår eventuell trygghetsalarm i satsen på kr 220 per måned.

Egenbetaling for arbeidsreise

29 kroner per tur.

Egenbetaling for Lagård dag- og nattelosji

336 kroner per døgn.

Egenbetaling for MO-Ung (hjelpetilbud til unge med rusproblemer)

344 kroner per døgn.

Kontaktinformasjon

Egenbetaling, regnskap og lønn

Besøksadresse:

Innbyggerservice, Olav Kyrres gate 23, 4005 Stavanger 4005 Stavanger

Postadresse:

Egenbetaling, regnskap og lønn Postboks 8001 4068 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
egenbetaling@stavanger.kommune.no