Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Helse og omsorg
 3. Alders- og sykehjem
 4. Egenbetaling for helse- og omsorgstjenester

Egenbetaling for helse- og omsorgstjenester

Kort fortalt

 • Oversikt over egenbetaling for dagsenter, sykehjem, trygghetsalarm, hjemmehjelp, arbeidsreiser og dag- og nattelosji.
 • Satsene gjelder for 2021.

Egenbetaling for dagsenter

 • Dagsenter for mennesker med utviklingshemming: 95 kroner per dag
 • Dagsenter for eldre og mennesker med fysisk funksjonsnedsettelse: inntekt <2G 150 kroner per dag, inntekt >2G 192 kroner per dag.  
  Avtalte dagsenterbesøk må betales for hvis fravær ikke er varslet minst 24 timer på forhånd.

Egenbetaling for opphold i sykehjem

 • Korttidsopphold sykehjem inntil 60 døgn per år: 175 kroner per døgn. Over 60 døgn per år blir betaling som for langtidsopphold.
 • Døgnopphold øyeblikkelig hjelp: Gratis.
 • Langtidsopphold i syke/aldershjem/edruskapsinst: 75% av inntekt mellom kroner 9 000 og folketrygdens grunnbeløp, og 85% av overskytende inntekt.
  Ved langtidsopphold ufrivillig på dobbeltrom tilstås fribeløp på 42 900 kroner per år i stedet for 9 000 kroner. Maks månedsbeløp på sykehjem er 72 218 kroner og 45 938 kroner for aldershjem.
  Det gis fradrag for 85% av boutgifter i annen bolig i inntil tre måneder.
  Betalingsfri første måned på langtidsopphold.

 

Hva dekker egenbetaling på alders- og sykehjem?

Klikk her for å lese mer

Egenbetaling for trygghetsalarm

Betalingen er inntektsgradert:
1G (folketrygdenes grunnbeløp) er 101 351 per 1.5.2021

Årlig inntekt

Egenbetaling for trygghetsalarm
per måned

0- 202 702 (< 2G)

210 kroner (maks inkludert praktisk bistand)

202 702 - 304 053 
(2-3G) 

349 kroner

Over 304 053 (3G) 

658 kroner

Inntekt: Alminnelig inntekt 2019 tillagt eventuelt utenlandsk pensjon og hjelpestønad til hjelp i huset, og fratrukket eventuelt omsorgslønnsbidrag i alminnelig inntekt.

Inntekten gjelder for husstanden. Det betyr for hjelpemottaker og ektefelle/partner/samboer, eventuelt også foreldres inntekt dersom hjelpemottaker er under 18 år.

Egenbetaling for praktisk bistand (hjemmehjelp)

Tabellen nedenfor viser hva du maksimalt skal betale per måned for hjemmehjelp, basert på årlig inntekt.

Timepris for hjemmehjelp er 492 kroner. Timepris benyttes dersom betaling etter timepris blir lavere enn betaling etter månedssats.

Årlig inntekt

Maksimal månedssats

0- 202 702 (< 2G)

210 kr

202 702 - 304 053
(2-3G) 

865 kr

304 053 - 405 404
(3-4G)

1 660 kr

> 405 404 (> 4G)

3 320 kr

1G (folketrygdens grunnbeløp) er 101 351 kroner per 01.01.2021

Inntekt: Alminnelig inntekt 2019 tillagt eventuelt utenlandsk pensjon og hjelpestønad til hjelp i huset, og fratrukket eventuelt omsorgslønnsbidrag i alminnelig inntekt.

Inntekten gjelder for husstanden. Det betyr for hjelpemottaker og ektefelle/partner/samboer, eventuelt også foreldres inntekt dersom hjelpemottaker er under 18 år.

Egenbetaling for arbeidsreise

27 kroner per tur.

Egenbetaling for Lagård dag- og nattelosji

316 kroner per døgn.

Egenbetaling for K46

324 kroner per døgn.

Kontaktinformasjon

Egenbetaling, regnskap og lønn

Besøksadresse:

Innbyggerservice, Olav Kyrres gate 23, 4005 Stavanger 4005 Stavanger

Postadresse:

Egenbetaling, regnskap og lønn Postboks 8001 4068 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
egenbetaling@stavanger.kommune.no