Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Helse og omsorg
 3. Alders- og sykehjem
 4. Egenbetaling for helse- og omsorgstjenester

Egenbetaling for helse- og omsorgstjenester

Kort fortalt

 • Oversikt over egenbetaling for dagsenter, sykehjem, trygghetsalarm, hjemmehjelp, arbeidsreiser og dag- og nattelosji.
 • Satsene gjelder for 2022.

Egenbetaling for dagsenter

 • Dagsenter for mennesker med utviklingshemming: 100 kroner per dag
 • Dagsenter for eldre og mennesker med fysisk funksjonsnedsettelse: inntekt <2G 156 kroner per dag, inntekt >2G 199 kroner per dag.  
  Avtalte dagsenterbesøk må betales for hvis fravær ikke er varslet minst 24 timer på forhånd.

Egenbetaling for opphold i sykehjem

 • Korttidsopphold sykehjem inntil 60 døgn per år: 180 kroner per døgn. Over 60 døgn per år blir betaling som for langtidsopphold.
 • Døgnopphold øyeblikkelig hjelp: Gratis.
 • Langtidsopphold i syke/aldershjem/edruskapsinst: 75% av inntekt mellom kroner 9 000 og folketrygdens grunnbeløp, og 85% av overskytende inntekt.
  Ved langtidsopphold ufrivillig på dobbeltrom tilstås fribeløp på 42 900 kroner per år i stedet for 9 100 kroner. Maks månedsbeløp på sykehjem er 74 023 kroner og 47 086 kroner for aldershjem.
  Det gis fradrag for 85% av boutgifter i annen bolig i inntil tre måneder.
  Betalingsfri første måned på langtidsopphold.

 

Hva dekker egenbetaling på alders- og sykehjem?

Klikk her for å lese mer

Egenbetaling for trygghetsalarm

 • Alle som skaffer seg trygghetsalarm blir kun fakturert 400 kroner i et etableringsgebyr
 • Endringen påvirker ikke de som allerede har gratis trygghetsalarm.
 • Personer som tjener mindre enn 212 798 (2G), og som mottar praktisk bistand, blir fortsatt fakturert 215,- kroner per måned for den praktiske bistanden.

Egenbetaling for praktisk bistand (hjemmehjelp)

Tabellen nedenfor viser hva du maksimalt skal betale per måned for hjemmehjelp, basert på årlig inntekt.

Timepris for hjemmehjelp er 504 kroner. Timepris benyttes dersom betaling etter timepris blir lavere enn betaling etter månedssats.

Årlig inntekt

Maksimal månedssats

Under 2G (0 – 212 798)     

215 kr

2G - 3G (212 798 – 319 197) 

887 kr

3G - 4G (319 197 – 425 596)   

1 702 kr

Over 4G (> 425 596)    

3 403 kr

Med G menes grunnbeløp i folketrygden (1G = 106 399 per 1.5.2021). Nettoinntekt er inntektsgrunnlag ved siste ligning. For husstander med inntekt under 2G inngår eventuell trygghetsalarm i satsen på kr 215 per måned.

Egenbetaling for arbeidsreise

28 kroner per tur.

Egenbetaling for Lagård dag- og nattelosji

324 kroner per døgn.

Egenbetaling for MO-Ung

332 kroner per døgn.

Kontaktinformasjon

Egenbetaling, regnskap og lønn

Besøksadresse:

Innbyggerservice, Olav Kyrres gate 23, 4005 Stavanger 4005 Stavanger

Postadresse:

Egenbetaling, regnskap og lønn Postboks 8001 4068 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
egenbetaling@stavanger.kommune.no