PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Helse og omsorg
 3. Alders- og sykehjem
 4. Egenbetaling for helse- og omsorgstjenester

Egenbetaling for helse- og omsorgstjenester

Kort fortalt

 • Oversikt over hva brukere av dagsenter, trygghetsalarm, hjemmehjelp og arbeidsreiser, samt beboere på sykehjem og dag- og nattlosji selv må betale i egenandel.
 • Satsene gjelder for 2024.

Egenbetaling for dagsenter

 • Dagsenter for mennesker med utviklingshemming er gratis.
 • Dagsenter for eldre og mennesker med fysisk funksjonsnedsettelse: Har du mindre i inntekt enn 2 ganger folketrygdens grunnbeløp (G) er gratis. Har du  inntekt over 2G må du betale 216 kroner per dag.  
 • Avtalte dagsenterbesøk må betales for hvis fravær ikke er varslet minst 24 timer på forhånd.

Egenbetaling for opphold i sykehjem

 • Korttidsopphold sykehjem inntil 60 døgn per år: 193 kroner per døgn. Over 60 døgn per år blir betaling som for langtidsopphold.
 • Overgangsplass for utskrivingsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten: 193 kroner per døgn.
 • Døgnopphold øyeblikkelig hjelp: Gratis
 • Samboer-/ektefelleopphold i institusjon: 227 kroner pr døgn
 • Beregning av egenandel er regulert av forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester som er fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet med hjemmel i Lov av 24. juli 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. Av inntekt inntil folketrygdens grunnbeløp beregnes 75 %, fratrukket et fribeløp på kr 9 400, og 85 % av overskytende inntekt. Fribeløpet før beregning av vederlag, kr 9 400, er justert i tråd med forslag til statsbudsjett for 2023. Maks månedsbeløp på sykehjem er 76 762 kroner og 48 828 kroner for aldershjem.

Hva dekker egenbetaling på alders- og sykehjem?

Klikk her for å lese mer

Egenbetaling for trygghetsalarm

 • Stavanger kommune har gratis trygghetsalarm.
 • Alle som skaffer seg trygghetsalarm blir kun fakturert 420 kroner i et etableringsgebyr.

Egenbetaling for praktisk bistand (hjemmehjelp)

Tabellen nedenfor viser hva du maksimalt skal betale per måned for hjemmehjelp, basert på årlig inntekt.

Timepris for hjemmehjelp er 523 kroner. Timepris benyttes dersom betaling etter timepris blir lavere enn betaling etter månedssats.

Årlig inntekt

Maksimal månedssats

Under 2G

Gratis

2G - 3G

960 kr

3G - 4G

1 841 kr

Over 4G

3 681 kr

Med G menes grunnbeløp i folketrygden (1G = 124 028 kr per 1.5.2024). Nettoinntekt er inntektsgrunnlag ved siste ligning. For husstander med inntekt under 2G inngår eventuell trygghetsalarm i satsen på kr 220 per måned.

Egenbetaling for arbeidsreise

30 kroner per tur.

Egenbetaling for Lagård dag- og nattelosji

351 kroner per døgn.

Egenbetaling for MO-Ung (hjelpetilbud til unge med rusproblemer)

Gratis

Kontaktinformasjon

Seksjon egenbetaling og innkreving

Besøksadresse:

Innbyggerservice, Olav Kyrres gate 23 4005 Stavanger

Postadresse:

Seksjon egenbetaling og innkreving Postboks 8001 4068 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
egenbetaling@stavanger.kommune.no