Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Helse og omsorg
 3. Alders- og sykehjem
 4. Finnøy helse- og omsorgssenter

Finnøy helse- og omsorgssenter

Nøkkelinfo

17
7
16

Kontaktinfo alle avdelinger

  • Avdelingsleiar langtidsavdelingar og bofellesskap for eldre: 51 71 47 52
  • Avdeling Kielland: 51 71 47 56
  • Avdeling Hauge: 51 71 47 66
  • Bofellesskap Finnson: 51 71 47 68
  • Bofellesskap Regelstad: 51 71 47 53
  • Avdelingsleiar heimesjukepleie og korttidsavdeling: 51 71 47 54
  • Korttidsavdeling Abel: 51 71 47 55
  • Kjøkken: 51 71 47 58

 

Finnøy helse- og omsorgssenter

Finnøy helse- og omsorgssenter består av langtidsavdelinger, korttidsavdeling, bofellesskap for eldre og heimesjukepleie.

Dagsenteret tilbyr sosialt samver, rehabilitering/habilitering og ulike aktiviteter tilpassa den einskilde sine moglegheiter og ønsker.

Fysio- og ergoterapiavdelingen på Finnøy tilbyr tenester på senteret. Du finn meir informasjon om kva dei tilbyr og korleis du kan søka.

Informasjon om hjelpemiddel finn du her.

Hos helse- og velferdskontoret kan du få råd, veiledning og søke om helse-, omsorgs- og sosialtenester.

Kiellandtunet og Haugetunet

Vi har 17 langtidsplasser hos oss. Ni på Kiellandtunet og åtte på Haugetunet. Haugetunet er tilrettelagd for personar med demenssjukdom.

Abeltunet

Abeltunet er ei korttidsavdeling med sju plassar.

Regelstadtunet og Finnsontunet

Bofellesskap for eldre har til saman 16 leiligheiter. Finnsontunet ligg 1. etasje og Regelstadtunet ligg i 2. etasje. Avdelingane har fast personal hele døgeret. I omsorgsbustaden kjem ein inn under fastlegeordninga, og vil få enkeltvedtak på dei tenestene ein har behov for.

Alle bustadene har eiga stove med utgang til ein liten terrasse, soverom og bad m/toalett. Leilegheita kan møblerast etter eige ønske. Avdelingane har fellesstove og spisestove som alle kan bruke. Brukarane betaler husleige og kostpengar, og får alle måtida servert om ein ønsker det.

Heimesjukepleie og heimehjelp

Heimesjukepleien gir helsetjenester til heimebuande. Heimehjelp gir praktisk hjelp i heimen til heimebuande.

Hos helse- og velferdskontoret kan du få råd, veiledning og søke om helse-, omsorgs- og sosialtjenester.

Tilbod og aktivitetar på Finnøy helse- og omsorgssenter

Fellesaktivitetar

 • felles turar, sittedans mm. i regi av Frivilligsentralen
 • gudsteneste annankvar onsdag, møte i regi av bedehuset annankvar søndag
 • musikkstund i regi av kulturskulen
 • bingo på aktivitetsstova
 • besøk frå barnehagen

Fotterapeut

 • Onsdag klokka 09.00 - 15.00, timebestilling: 97520750

Frisør

 • Måndag klokka 10.00 - 12.00 og torsdag klokka 09.00 - 13.00

Tilbod fra kjøkkenet

Kjøkkenet er ansvarleg for levering av mat til Finnøy helse- og omsorgssenter (sjukeheimen), og for produksjon av middag til heimebuande som har behov for dette. Når det er ledig kapaistet kan kjøkkenet ta på seg eksterne oppdrag.

Kjøkkenet er lokalisert i underetasjen i Finnøy helse- og omsorgssenter. Det aller meste av middagen vert laga frå botnen av, også rundstykke, kaker og annan kaffimat.

Kjøkkenet leverer også varm middag til heimebuarar etter avtale med heimesjukepleia, og spesialkost om nokon treng det.

Kjøkkenet er ope måndag–fredag, slik at i helgene vert middagen varma på kvar avdeling. Det vert også laga mat til møter, kurs og liknande på rådhuset.