PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Helse og omsorg
  3. Alders- og sykehjem
  4. Frue Gamlehjem

Frue Gamlehjem

Nøkkelinfo

20
15

Om Frue Gamlehjem

Frue Gamlehjem er en Stiftelse som ble grunnlagt i 1919. Vi driftes av Stavanger kommune og har 20 plasser som tildeles gjennom kommunen.

Foruten de 20 plassene på gamlehjemmet, har Stiftelsen 15 leiligheter som stiftelsesstyret har fullt ansvar for. Dette inkludert tildeling av leilighet. Leilighetene er fra 1978. Hjemmesykepleien har pleieansvaret for beboerne i leilighetene.

Tilbud til beboere

  • Frisør
  • Fotpleie
  • Trim
  • Andakt

Varslingsplikt i kommunehelsetjenesten

1. juli 2019 fikk alle virksomheter som yter helse- og sosialtjenester plikt til å varsle Helsetilsynet om dødsfall og svært alvorlige skader på pasienter/brukere som har sammenheng med helsehjelpen.

Pasienter, brukere og pårørende har samtidig fått rett til å varsle om slike hendelser til Helsetilsynet, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 12-3a.

Formålet med varslingsplikten er å identifisere uforsvarlige forhold raskere, for å rette dem opp og bidra til bedre pasientsikkerhet og kvalitet.

Hvordan skal jeg som pasient, bruker og pårørende varsle?

Varslingsskjema om alvorlig hendelse

Kontaktinformasjon til Helsetilsynet 474 86 882 (Kl. 09.00-15.00)