PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Helse og omsorg
  3. Alders- og sykehjem
  4. Haugåstunet sykehjem

Haugåstunet sykehjem

Nøkkelinfo

70
33

Om Haugåstunet sykehjem

Haugåstunet sykehjem ligger i Hillevåg bydel og er et rent korttidssykehjem. Sykehjemmet er fra 1987 og har totalt 70 plasser, fordelt på 3 avdelinger. Sykehjemmet har også et dagsenter med 33 plasser. Dagsenteret er et tilbud for personer som bor i eget hjem og som har vedtak om plass på dagsenteret.

Haugåstunet har eget kjøkken som lager maten til beboerne.

Program for dagen

Døgnrytmen ved sykehjemmet ser slik ut. Det kan være variasjoner.

09:00: Frokost
10:00: Aktiviteter
13:00: Lunsj
16:00: Middag
19:00: Kveldsmat

Sykehjemmet har ikke faste visittider. Vi oppfordrer likevel til å unngå besøk ved måltider. For å ivareta de øvrige pasientene som bruker fellesarealene, er det ønskelig at besøk foregår på pasientens rom eller utendørs.

Vil du bli frivillig?

Haugåstunet sykehjem har egen aktivitør/frivillighetskoordinator.

Kontakt Berte på 51 91 40 15 hvis du ønsker å bli frivillig hos oss.

Tilbud til beboere

Alle avdelingene har enerom med eget bad, felles stue med TV, radio, kjøkken og spiseplass. Alle avdelinger har også treningsfasiliteter i avdelingen i tillegg til at det er et eget treningsrom i underteasjen ved hovedinngangen.

  • Frisør: Frisørene er til stede to dager i uken.
  • Fotterapeut: Tilbud om fotterapi en dag i uken
  • Internett/TV på rommet: Trådløs nettverksløsning i avdelingen, TV i dagligstuen

Ved Haugåstunet sykehjem er målet å øke eller opprettholde ditt funksjonsnivå, slik at du kan vende tilbake til egen bolig. Det forventes at du er villig til å gjøre en innsats for å bli bedre, slik at du lettere kan klare deg når du kommer hjem. For eksempel forventer vi at pasientene bidrar omkring måltidene med det de klarer (for eksempel dekke av og på bordene), og dette regnes som en del av treningen og forberedelsen til å komme hjem.

Hvordan finne fram innendørs?

Hovedinngangen finner du foran i hovedbygget. I underetasjen finner du hovedkjøkken, kontorer, treningslokale, fotpleier, frisør, bibliotek og undervisningsrom. Ellers i hovedbygget finner du avdelingene 1 og 2.

Korttidsavdelingen for mennesker med demens og dagsentret holder til i bygget som er tilsluttet hovedbygget, med inngang fra parkeringsplassen.

Ordinær korttidsavdeling (avdeling 1)

Telefon: 51 91 40 11

Denne avdelingen ligger i 1. etasje i hovedbygget. Avdelingen har 27 rom. Avdelingen tar inn pasienter med et tidsavgrenset behov for medisinsk behandling og/eller sykepleie. Det tidsavgrensede behovet må være så omfattende at det er behov for heldøgns pleie og omsorg i institusjon. Vanlig lengde på opphold her er 2-3 uker.

Etterbehandlingsavdeling (avdeling 2)

Telefon 51 91 40 12

Etterbehandlingsavdelingen ligger i 2. etasje i hovedbygget. Avdelingen har 27 rom. Denne avdelingen er forbeholdt pasienter som kommer fra sykehus og som trenger etterbehandling i sykehjem en kort periode før de kan reise hjem. Oppholdet i denne avdelingen er av kort varighet, det vil si to til fem dager.

Korttidsavdeling for mennesker med demens (avdeling 3)

Telefon: 51 91 40 13

Korttidsavdelingen for mennesker med demens ligger i 1. etasje ved dagsenteret. Avdelingen har 16 rom. I tilknytning til avdelingen er det en avgrenset hage og uteområde som pasienteen trygt kan benytte seg av. Avdelingen er forbeholdt pasienter som har en demensdiagnose eller er under utredning for en demensdiagnose, og som trenger et tidsavgrenset opphold.

Dagsenteret

Telefon: 51 91 40 10

Åpningstider
Mandag-fredag fra kl. 08.00 til kl. 15.00

Dagsenteret er et tilbud for hjemmeboende eldre. Du kan komme hit alt fra én til fem dager i uken. For å gå på dagsenteret må du ha vedtak om plass. Du kan kontakte helse- og sosialkontoret ditt for å søke om plass.

Vi fyller dagene med aktiviteter som blant annet bingo, formingsaktiviteter, bilturer, trim, sang og musikk, andakt og gudstjeneste.

Her vil du få servert frokost, frukt, middag og kaffe og kaker. Middag og kaker får vi nylaget fra eget kjøkken.

Varslingsplikt i kommunehelsetjenesten

1. juli 2019 fikk alle virksomheter som yter helse- og sosialtjenester plikt til å varsle Helsetilsynet om dødsfall og svært alvorlige skader på pasienter/brukere som har sammenheng med helsehjelpen.

Pasienter, brukere og pårørende har samtidig fått rett til å varsle om slike hendelser til Helsetilsynet, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 12-3a.

Formålet med varslingsplikten er å identifisere uforsvarlige forhold raskere, for å rette dem opp og bidra til bedre pasientsikkerhet og kvalitet.

Hvordan skal jeg som pasient, bruker og pårørende varsle?

Varslingsskjema om alvorlig hendelse

Kontaktinformasjon til Helsetilsynet 474 86 882 (Kl. 09.00-15.00)