PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Helse og omsorg
 3. Alders- og sykehjem
 4. Rosendal sykehjem og omsorgsboliger

Rosendal sykehjem og omsorgsboliger

Nøkkelinfo

25
20

Kort om sykehjemmet og omsorgsboligene

Rosendal sykehjem og omsorgsboliger åpnet januar 1998. Virksomheten sysselsetter ca. 50 årsverk.

Sykehjemmet ligger i naturskjønne omgivelser på Storhaug, sentralt i Stavanger. Det er gode bussforbindelser mellom sykehjemmet og Stavanger sentrum, eller ca. 20 minutter å gå.

Avdelingene

Sykehjemmet har 25 langtidsplasser fordelt på tre små sykehjemsavdelinger: Emmaus, Varden og Rosenkroken.

Rosenkroken er en skjermet demensavdeling med syv plasser og en sansehage direkte knyttet til avdelingen. Sansehagen ble totalrenovert høsten 2013. Emmaus og Varden har hver ni plasser.

I tillegg er det 20 omsorgsboliger for brukere som har behov for heldøgns bemmaning. Hver leilighet har soverom, bad, stue, kjøkken og uteplass.

Tilbud til beboere

 • Frisør
 • Fotterapeut
 • Kafé

  Kaféen er åpen hver dag fra klokken 11.00 til kl 14.00.
  Salg av enkle lunsjretter til beboere, besøkende og ansatte til rimelige priser.  
 • Sansehage

  Vår sansehage ligger på baksiden av "Rosenkroken" på sykehjemmet, hvor beboere og ansatte kan nyte en tur ut i frisk luft. Sansehagen er lukket, og har frukttrær, bærbusker og blomster. Hagen stimulerer lukt, smak, hørsel og berøringssanser. Det er tilrettelagt for at rullestoler og pasientsenger skal kunne trilles direkte ut i hagen fra avdelingen. 
 • Felleshage

  Vi har også en felleshage tilknyttet kantinen. Her er det tilrettelagt for at beboere, pårørende og ansatte skal kunne oppholde seg. I felleshagen er det egen grill og bålpanne for matlaging. Barnehagene i nærmiljøet bruker av og til denne hagen til lek, og samlingsstunder til glede for beboere på Rosendal.  
 • Egen buss
 • Felles aktiviteter

  Turer, konserter og andakt. Hver måned lages det en månedsplan med fellesaktiviteter for våre beboere. Aktivtetsplanen legges også ut på vår facebookside.
 • Individuelt tilpassede aktiviteter

  Ansatte på avdelingen er ansvarlig for gjennomføringen. Informasjon fra beboere og pårørende danner grunnlaget for hvilke aktiviteter som er aktuelle for beboerne å være delaktige i.
 • Legevisitt hver mandag

Kontakt avdelingene

Sentralbord: 51 91 43 00

Virksomhetsleder: 51 91 43 01

Vakttelefon sykehjem: 51 91 43 05
Avdelingsleder sykehjem: 51 91 43 03

Vakttelefon omsorgsbolig: 51 91 43 20
Avdelingsleder omsorgsboligene: 51 91 43 04

Ønsker du å være frivillig på Rosendal sykehjem?

Ta kontakt med virksomhetsleder for mer informasjon.

Jobb på Rosendal

Vi er kontinuerlig på jakt etter sykepleiere til vårt dyktige sykepleieteam som er faglig engasjerte og som brenner for arbeid med beboere på sykehjem og i omsorgsboliger.

Syns du Rosendal ser ut som en spennende arbeidsplass, så ta gjerne en telefon og snakk med en av våre avdelingssykepleier (se kontaktinformasjon nedenfor).

Vi søker også periodevis engasjerte og glade medarbeidere som kan jobbe helger, ferier og høytider.
Du kan sende en søknad på e-post:
rosendal.sykehjem@stavanger.kommune.no

Varslingsplikt i kommunehelsetjenesten

1. juli 2019 fikk alle virksomheter som yter helse- og sosialtjenester plikt til å varsle Helsetilsynet om dødsfall og svært alvorlige skader på pasienter/brukere som har sammenheng med helsehjelpen.

Pasienter, brukere og pårørende har samtidig fått rett til å varsle om slike hendelser til Helsetilsynet, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 12-3a.

Formålet med varslingsplikten er å identifisere uforsvarlige forhold raskere, for å rette dem opp og bidra til bedre pasientsikkerhet og kvalitet.

Hvordan skal jeg som pasient, bruker og pårørende varsle?

Varslingsskjema om alvorlig hendelse

Kontaktinformasjon til Helsetilsynet 474 86 882 (Kl. 09.00-15.00)