PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Helse og omsorg
  3. Alders- og sykehjem
  4. St. Johannes sykehjem

St. Johannes sykehjem

Om St. Johannes sykehjem

St. Johannes sykehjem eies av St. Johannes menighet og drives med tilskudd fra Stavanger kommune.

Sykehjemmet har 15 plasser for aldersdemente pasienter.

Vår målsetting er at sykehjemmet skal være et godt hjem for pasientene.

Hjemmet skal gi trygghet, og pasientene skal behandles med respekt. Det skal være rom for fleksibilitet, individualitet og selvbestemmelse. Sykehjemmet skal være en verdig ramme rundt pasientens liv. Vi skal etter beste evne ivareta de fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov hos den enkelte.

Maria Rubbestad

Styrer

Telefon:
51 52 32 63
E-post:
maria.rubbestad@stavanger.kommune.no

Varslingsplikt i kommunehelsetjenesten

1. juli 2019 fikk alle virksomheter som yter helse- og sosialtjenester plikt til å varsle Helsetilsynet om dødsfall og svært alvorlige skader på pasienter/brukere som har sammenheng med helsehjelpen.

Pasienter, brukere og pårørende har samtidig fått rett til å varsle om slike hendelser til Helsetilsynet, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 12-3a.

Formålet med varslingsplikten er å identifisere uforsvarlige forhold raskere, for å rette dem opp og bidra til bedre pasientsikkerhet og kvalitet.

Hvordan skal jeg som pasient, bruker og pårørende varsle?

Varslingsskjema om alvorlig hendelse

Kontaktinformasjon til Helsetilsynet 474 86 882 (Kl. 09.00-15.00)