Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Helse og omsorg
  3. Alders- og sykehjem
  4. Stokka sykehjem

Stokka sykehjem

Nøkkelinfo

59
16
17
34

Om Stokka sykehjem

Stokka sykehjem har fem avdelinger fordelt på to bygg, med tilsammen 126 enerom. Hovedbygget har en stor hage med et variert fugleliv som er flittig brukt av beboere, ansatte og nærliggende barnehager. En avdeling ligger i eget bygg med egen sansehage i atriet. Vi kan tilby aktiviteter som for eksempel musikk-kafe, konserter, bussturer og gudstjenester/andakt. Sykehjemmet har egen musikkpedagog og aktivitet- og frivillighetskoordinator.

Sykehjemsavdelingene

Avdeling Stavanger øyeblikkelig hjelp
Stavanger øyeblikkelig hjelp har 16 senger. Avdelingen tar imot pasienter hele døgnet. Pasientene blir henvist til oss via fastlege, legevakt eller akuttmottak. Disse blir henvist for behandling med kort forventet liggetid. Avdelingen satser på tverrfaglig samarbeid og samarbeider tett med spesialisthelsetjeneste, fastlege og helse- og sosialkontor.

Innleggende lege kan ta kontakt med avdelingen på vakttelefon 940 12 048.

Avdeling for personer med demens, 2. og 3. etasje og tilbygg
Avdelingen har skjermede enheter som er tilrettelagt for for beboere med demens. Avdelingene er delt opp i mindre grupper, som aktivt arbeider med å ivareta ressursene til den enkelte pasient. 

Avdeling for somatikk, 5. og 6. etasje
For pasienter med behov for langtidsplass og døgnkontinuerlig pleie og omsorg. Avdelingen er fordelt på to etasjer. Her satser vi på individuelt tilpasset behandling, omsorg og pleie.

Avdeling for rusomsorg, 4. etasje
I denne avdelingen er plassene reservert rusomsorg. Avdelingen er unik i sitt slag. Vår målsetning er at pasienten opplever best mulig livskvalitet med sin rusproblematikk.

Alle avdelingene ledes av avdelingssykepleier.

Tilbud til beboere

  • Velværebad - SPA

Beboerne tilbys velværebad med velluktende oljer og kremer i et rom med dempet belysning og beroligende musikk. Samtidig gis tilbud om manikyr og ansiktspleie til komfortable priser.

  • Frisør

Sykehjemmet har egen frisørsalong med tilbud til beboere, pårørende, personalet og andre som måtte ønske hårpleie. Utgiftene dekker den enkelte selv.
Bestill time på telefon 958 78 704. 

  • Fotterapeut

Sykehjemmet har egen fotpleiesalong.
Bestill time på telefon 413 14 536.

Besøkstider

Mandag - fredag:
11.00-13.00 og 16.00-18.00

Helg:
14.00-18.00

Kontakt avdelingene

Virksomhetsleder: 51 85 86 28 / 473 19 111

Fagleder: 51 91 42 77

Kvalitets/fagsykepleier: 51 91 42 08    

Sekretær: 51 91 41 98

Sentralbord: 51 91 42 00

Aktivitets- og frivillighets koordinator: 51 91 42 64 / 414 58 677 

Musikk- og kulturansvarlig: 51 91 42 78 / 902 81 104

Avdeling Stavanger øyeblikkelig hjelp
51 91 42 01 / 51 91 41 99
Avdelingsleder: 51 91 42 11 / 908 11 772 
Vakttelefon: 969 46 943 

Avdeling for personer med demens
2. etasje: 51 91 42 02 / 480 94 908
3. etasje: 954 01 172
Avdelingsleder: 51 91 42 13 / 470 11 953
Vakttelefon: 480 94 908

Avdeling for personer med demens (i eget bygg)
51 91 42 07
Avdelingsleder: 51 91 42 16 / 992 38 601

Avdeling for rusomsorg: 51 91 42 04  
Avdelingsleder: 51 91 42 14 / 920 81 228
Vakttelefon: 969 40 687 

Avdeling for somatikk
5. etasje: 969 46 951 / 51 91 42 05
6. etasje: 969 46 952 / 51 91 42 06   
Avdelingsleder: 51 91 42 15 / 412 41 605
Vakttelefon: 477 98 208

Vil du bli frivillig medarbeider på Stokka sykehjem?

Hva kan du bidra med som frivillig?
På Stokka sykehjem arbeider vi med personsentrert omsorg.  Vi ønsker å tilby våre beboere omsorg og aktiviteter som er tilpasset deres egne interesser og behov.  Vi har derfor bruk for mennesker med ulike interesser som beboerne kan dra nytte av.

Ta kontakt med frivillighetskoordinator  for en uformell samtale på telefon 51 91 42 64.

Jobbe på Stokka sykehjem

Ledige stillinger
Ønsker du å jobbe hos oss? Du finner ledige stillinger på Stavanger kommunes nettsider.

Pårørenderåd

Stokka sykehjem har et pårørenderåd med en representant fra hver avdeling. Ta kontakt med avdelingen for mer informasjon.

Varslingsplikt i kommunehelsetjenesten

1. juli 2019 fikk alle virksomheter som yter helse- og sosialtjenester plikt til å varsle Helsetilsynet om dødsfall og svært alvorlige skader på pasienter/brukere som har sammenheng med helsehjelpen.

Pasienter, brukere og pårørende har samtidig fått rett til å varsle om slike hendelser til Helsetilsynet, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 12-3a.

Formålet med varslingsplikten er å identifisere uforsvarlige forhold raskere, for å rette dem opp og bidra til bedre pasientsikkerhet og kvalitet.

Hvordan skal jeg som pasient, bruker og pårørende varsle?

Varslingsskjema om alvorlig hendelse

Kontaktinformasjon til Helsetilsynet 474 86 882 (Kl. 09.00-15.00)