Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Helse og omsorg
 3. Alders- og sykehjem
 4. Vågedalen sykehjem

Vågedalen sykehjem

Om Vågedalen sykehjem

Vågedalen sykehjem ble åpnet i 1988. Vi har 54 døgnplasser, fordelt på to avdelinger. Sykehjemmet har også et dagsenter med 22 plasser. Alle døgnplasser er for pasienter med innvilget langtidsopphold i sykehjem. Dagsenterplassene er for hjemmeboende eldre.

Tilbud til beboere

Alle avdelingene har enerom med eget bad. I fellesstuene er det TV, radio, kjøkkenkrok og spiseplass. Sykehjemmet har treningsrom i underetasjen ved hovedinngangen.

 • Frisør og fotterapeut er til stede en dag i uken
 • Internett/TV: Trådløs nettverksløsning i avdelingene og på rommene. Felles TV er tilgjengelig i fellesstuene. Om du ønsker egen TV er det tilkoblingsmuligheter på rommene.
 • Fysioterapeut: Ved behov blir du henvist av sykehjemmets tilsynslege. Fysioterapeuten kommer til sykehjemmet. 

Avdelingene

Ansvarlig sykepleier: 51 91 21 90
Avdeling 1 – gruppe: Fjordkroken 51 91 21 46
Avdeling 1 – gruppe: Morellen 51 91 21 41
Avdeling 2 – gruppe: Hasselkroken 51 91 21 56
Avdeling 2 – gruppe: Kantarellen 51 91 21 51

Avdeling 1 har i alt 27 sykehjemsplasser. Alle plassene er beregnet til somatiske langtidsplasser. Avdeling 2 har også i alt 27 sykehjemsplasser. 17 er beregnet til somatisk langtidsplasser, mens 10 av plassene er i skjermet enhet for aldersdemente beboere. Hver avdeling er inndelt i 2 grupper.

Dagsenteret

Telefon: 51 91 22 10
Åpningstider: Mandag-fredag fra kl. 08.00 til kl. 15.00

Dagsenteret på Vågedalen sykehjem er et dagtilbud til hjemmeboende eldre. Tilbudet skal forebygge isolasjon og gjøre det lettere for hjemmeboende eldre å kunne bo hjemme lengst mulig. Tilbudet omfatter frokost, middag og kaffe, og inkluderer transport ved behov. Tilbudet omfatter også ulike aktiviteter tilpasset den enkeltes muligheter og ønsker, samt sosialt samvær. Du kan komme hit alt fra en til fem dager i uken. For å gå på dagsenteret må du ha vedtak om plass. Du må kontakte din saksbehandler ved ditt helse- og velferdskontor for å søke om plass.

Besøkstider

Besøkstider på Vågedalen sykehjem:
Formiddag:10.30-12.30
Ettermiddag:16.30-18.30

Tidspunkt hovedmåltider: Frokost klokken 09.00, lunsj klokken 12.30, middag klokken 16.00 og kveldsmat klokken 19.00.

Mer informasjon

Visjon og verdier

Vågedalen sykehjem sin visjon:
Et godt sted å være for alle.

Verdigrunnlag
Respekt, Omsorg, Samarbeid og Kreativitet.

Gjennom våre holdninger og handlinger, preget av respekt, omsorg, samarbeid og kreativitet skal vi gjøre Vågedalen sykehjem til et sted som kjennetegnes av gode opplevelser for våre pasienter med sine pårørende og besøkende, de ansatte og alle våre mange medhjelpere, støttespillere og kontakter.

Våre kjerneprinsipper
Ta vare på deg selv.
Ta vare på hverandre.
Ta vare på Vågedalen sykehjem.

Frivillighet ved Vågedalen sykehjem

Vågedalen sykehjem har i dag omlag ti frivillige medarbeidere.
Fri
villige medarbeidere har som hovedmålsetning å bidra til økt livskvalitet for våre pasienter.
Vi ønsker først og fremst at frivillige kan være med på sosiale aktiviteter sammen med våre pasienter på sykehjemmet.

Aktuelle oppgaver som frivillige kan ha hovedansvar for er:

 • å være besøksvenn
 • komme på besøk med hund
 • følge pasientene til butikk/lege/turer
 • spille piano
 • bingomedhjelpere
 • kinosjef
 • bake
 • være en samtalepartner
 • være med på aktiviteter, som, for eksempel, å bidra under måltider og lese avisen

Oppgavene du kan ha som frivillig er varierte, og vi arbeider under mottoet: "Det du kan, er det vi trenger". Så vi er fleksible og alltid åpne for nye forslag.

Som frivillig bestemmer du selvsagt når og hvor ofte du kan komme, men det er viktig at avtaler blir fulgt opp eller beskjed gitt om eventuelt frafall fra avtaler.

Har du noe som du kan bidra med som frivillig for å være med å øke livskvaliteten til våre pasienter? Ta kontakt med vår aktivitets- og frivillighetskoordinator:

Ingrid Wasbø, telefon 51 91 22 17 ingrid.wasbo@stavanger.kommune.no

Pårørende

Generelt

Vi ønsker å ha et godt og nært samarbeid med deg som er pårørende til pasientene hos oss på Vågedalen sykehjem.

Vi er opptatt av at du som pårørende skal oppleve at du blir godt informert og ivaretatt. Vi setter pris på tilbakemeldinger og du er hjertelig velkommen til å ta opp ting med de ansatte, primærkontakt, avdelingsleder eller virksomhetsleder når du måtte ønske det. All ros og ris mottas med takk. 

Du kan få tilbud om samtale med personalet, avdelingsleder, virksomhetsleder eller sykehjemslege, når du har behov for det. Gi beskjed om dette til personalet, så avtaler de tidspunkt. 

Hvem informeres? 

Dersom pasienten samtykker til det eller forhold tilsier det, skal pasientens nærmeste pårørende ha informasjon om pasientens helsetilstand og den helsehjelp som ytes (se §3-3 i Pasient og brukerrettighetsloven).

Den som pasienten selv oppgir som nærmeste pårørende, er den som gis informasjon om helsetilstand og helsehjelp som ytes. Dette er én person, og resten av pårørende blir stående som ordinære pårørende. Det er viktig at den i familien som står som nærmeste pårørende gir informasjonen videre til de andre pårørende, da vi ikke automatisk informerer alle pårørende.
Den som er oppgitt som nærmeste pårørende er velkommen til å delta i innkomstsamtalen og brukersamtalene dersom pasienten ønsker dette. Det er viktig at dere internt i familien er klar over hvem pasienten har oppgitt som sin nærmeste pårørende, da det er denne vi forholder oss til mtp. informasjon.

Primærkontakt/ sekundærkontakt

Ved innflytting blir pasientene tildelt en primærkontakt som er sykepleier og en sekundærkontakt. Disse vil ha et spesielt ansvar for pasienten og dere som pårørende. Det er ønskelig at dere som pårørende forholder dere mest mulig til primærkontakt og sekundærkontakten, for å sikre kontinuitet i informasjonsutvekslingen. 

Post

Du må melde om adresseendring til pasientens postforbindelser. Dersom du som pårørende skal ta hånd om pasientens post, ber vi om at du omadresserer posten direkte til din adresse.
Om p
osten skal mottas av pasienten ved sykehjemmet er pasientens postadresse: 
Vågedalen sykehjem
Kari Lofthusgate 16
4020 Stavanger

TV

Det er TV på hver dagligstue. Pasienten må ha med egen TV dersom TV på rommet er ønskelig.
Vi har Get sin analoge grunnpakke på Vågedalen sykehjem og den består av 12 kanaler.
Dersom pasienten ønsker flere kanaler, må dere bestille dette selv. NRK må varsles om at pasienten er flyttet på sykehjem mtp. lisensen. Vårt lisensnummer fås oppgitt i resepsjonen ved innflytting.

Tøy

Sykehjemmet holder håndklær, vaskekluter og sengetøy.
Pasienten har selv ansvar for innkjøp og merking av eget tøy. Dersom pasienten ikke kan ivareta disse oppgavene selv, må du som pårørende hjelpe pasienten med dette. 
Det er ønskelig at du som pårørende vasker tøyet til pasienten.
Dersom dette ikke er mulig, vil personalet være behjelpelig med dette. Vask av pasientklærne ved sykehjemmet foregår imidlertid på eget ansvar, og sykehjemmet er ikke erstatningsansvarlig dersom noe skulle forsvinne eller blir ødelagt. 

Toalettsaker

Sykehjemmet holder såpe, sjampo, tannkrem, fuktighetskrem, salver og hjelpemidler ved urininkontinens.
Du som pårørende må hjelpe pasienten med å kjøpe godlukt, deodorant, tannkost, børste/kam og eventuelt andre ønskelige hygieneartikler.

Penger/Verdisaker

Vågedalen sykehjem står i utgangspunktet ikke ansvarlig dersom penger eller verdisaker forsvinner.
Smykker og ting pasienten er redd for, bør derfor ikke tas med til sykehjemmet. Personalet kan låse inn penger/verdisaker.
Er du pårørende til en pasient som ikke håndterer egne penger, er det ønskelig at du som pårørende sikrer at pasienten til enhver tid har penger innelåst slik at hun/han kan delta på ønskelige aktiviteter som bingo, kafe, turer etc., og betale for frisør og fotpleie. 

Møbler

Vågedalen sykehjem holder seng, nattbord og klesskap.
Du kan ellers møblere rommet sammen med pasienten med et par av pasientens egne møbler
 (stol og et lite bord). Det er viktig å huske at personalet skal ha anledning til å arbeide/hjelpe pasienten på rommet sitt etter at dere har møblert. På grunn av plassmangel og nødvendig rengjøring er det viktig at du ikke møblere med store og tunge møbler. Dersom ønskelig kan pasienten også ta med egne gardiner, bilder og TV. Egne gardiner og bilder må du henge opp selv. Ved skade på egne møbler er du også ansvarlig for selv å sørge for reparasjon av dette. Vaktmesteren benyttes kun til reparasjon av sykehjemmets eiendeler. 

Pårørendemøter

Vågedalen sykehjem arrangerer årlig 1-2 møter for pårørende av våre pasienter. Her informerer vi om driften på sykehjemmet og andre aktuelle saker, samt tar opp egne fagtemaer (for eksempel, ernæring, fallforebygging, «omsorg ved livets slutt»).

Besøkstider

Vi ønsker at Vågedalen sykehjem skal være like åpent som et vanlig hjem, så derfor har vi ingen fast besøkstid.
Vi anbefaler likevel at dere kommer på besøk utenom måltidstidene. 
Av sikkerhetsmessig hensyn låses ytterdøren klokken 18.00 i ukedagene og før klokken 11.00 og etter klokken 16.00 i helg/helligdager. Det er ringeklokke til hver etasje rett ved inngangsdøren.
Når døren er låst må du taste inn en kode for å komme ut. Koden henger ved utgangsdøren.

Leie lokaler

Du har mulighet til å leie lokalene på dagsenteret eller aktivitetsrommet, uansett årsak. Prisen er satt til 500 kroner per utleiedato. Ved feiring av pasientens egen fødselsdag er leie av lokalet gratis. Lokalet er også gratis om du ønsker å leie det til pasientens begravelse. Ta kontakt med ansatt i resepsjonen dersom du ønsker å leie.

Bidrag til praktiske gjøremål og sosiale aktiviteter

Det er ønskelig at du som pårørende i størst mulig grad kan følge pasientene når de skal til sykehus, spesialist og tannlegekontroll. Det er også ønskelig at du kan hjelpe pasienten med å skape et trivelig miljø ved å pynte på rommet til høytidene, vanne blomstene og bidra med innkjøp av artikler som pasienten ønsker eller har behov for.
Du er som pårørende hjertelig velkomne med å bidra til gjennomføring av sosiale aktiviteter og ved større arrangementer ved sykehjemmet. "Det du kan, er det pasientene trenger". Dette kan være aktiviteter som; spille spill, spille gitar/piano eller andre instrument, sang, lese bok, bake, delta på bingo, delta på fredagskafé, komme på besøk med hund osv. Ta kontakt med vår aktivitet- og frivillighetskoordinator dersom du tenker at du eller andre i familien kan bidra med noe.

Permisjon/Ferie

Du har full anledning til å ta pasienten med ut fra sykehjemmet når du ønsker det. Dette gjelder også feriereiser. Av sikkerhetsmessige grunner ber vi om at du alltid gir beskjed når du tar med deg pasienten og når tid du tenker å komme tilbake. Av helsemessige grunner er det viktig at feriereiser avklares med sykehjemslegen og primærsykepleier først.

Ved dødsfall

Avdelingen har en informasjonsbrosjyre som gis til dere som er etterlatte etter dødsfall.
Vi gjør dere oppmerksomme på at rommet skal tas i bruk av sykehjemmet etter ett virkedøgn, og det er derfor viktig at private ting/møbler blir fjernet så fort det lar seg gjøre etter et dødsfall.

Kontaktinformasjon

Virksomhetsleder
Catrine Feyling Tengesdal, telefon 51 91 22 41
catrine.f.tengesdal@stavanger.kommune.no

Avdelingsleder
Victoria Haga, telefon 51 91 22 61 
victoria.haga@stavanger.kommune.no

Merkantil
Ria Gort, telefon 51 91 22 81
rgort@stavanger.kommune.no

Varslingsplikt i kommunehelsetjenesten

1. juli 2019 fikk alle virksomheter som yter helse- og sosialtjenester plikt til å varsle Helsetilsynet om dødsfall og svært alvorlige skader på pasienter/brukere som har sammenheng med helsehjelpen.

Pasienter, brukere og pårørende har samtidig fått rett til å varsle om slike hendelser til Helsetilsynet, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 12-3a.

Formålet med varslingsplikten er å identifisere uforsvarlige forhold raskere, for å rette dem opp og bidra til bedre pasientsikkerhet og kvalitet.

Hvordan skal jeg som pasient, bruker og pårørende varsle?

Varslingsskjema om alvorlig hendelse

Kontaktinformasjon til Helsetilsynet 474 86 882 (Kl. 09.00-15.00)