PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Helse og omsorg
  3. Allmennlege i spesialisering (ALIS)

Allmennlege i spesialisering (ALIS)

Kort fortalt

  • Stavanger kommune er en registrert utdanningsvirksomhet.
  • Kommunen skal legge til rette for at leger som jobber i kommunal helse- og omsorgstjeneste, blir spesialister i allmennmedisin.

Hvorfor bli ALIS?

Målgruppen for ALIS er leger i kommunalt legearbeid som spesialiserer seg i allmennmedisin. Det gjelder både næringsdrivende og kommunalt ansatte fastleger, fastlegevikarer, introduksjonsleger og leger i andre allmennmedisinske stillinger i kommunen, som for eksempel ved legevakt eller sykehjem. Alle fastleger og vikarleger som vikarierer i over ett år skal være spesialist i allmennmedisin eller under utdanning til å bli det, jf. kompetanseforskriften. Det er spesialistforskriften som pålegger kommunen ansvar og oppgaver.

Hvordan bli ALIS i Stavanger kommune?

For å bli ALIS i Stavanger må du ha et arbeidsforhold i kommunen. Når dette er på plass, kontakter du oss via epost til alis@stavanger.kommune.no. Da sender vi deg ALIS-kontrakt, sikrer at du får veileder og supervisør og gir deg annen informasjon du har behov for.

Vi starter med et oppstartsmøte med deg, din veileder og din leder dersom du er ansatt i en kommunal virksomhet. I oppstartsmøtet blir vi litt kjent, sørger for felles forventningsavklaringer og kan svare på spørsmål knyttet til forløpet. Vi kommer til å være tilgjengelig for deg gjennom hele utdanningsforløpet og skal legge til rette for at du kommer i mål.

Hva er ALIS-tilskudd?

ALIS-ordningen er en tilskuddsordning. Tilskuddet skal dekke deler av utgifter og tapte inntekter relatert til spesialiseringsløpet, i henhold til gjeldende retningslinjer fra Helsedirektoratet. Ordningen skal også bidra til å dekke kommunens merkostnader ved inngåelse av ALIS-avtale. Det er kommunen som søker Helsedirektoratet om midlene, og tilskuddet tildeles etterskuddsvis. Hensikten med tilskuddsordningen er å få flere leger til å starte opp med og fullføre spesialisering i allmennmedisin.

Kontaktinformasjon

Eli Fjeld Falnes

Eli Fjeld Falnes

Smittevernoverlege

Mobil:
952 06 701
E-post:
eli.fjeld.falnes@stavanger.kommune.no

Kaja Rein Brevig

ALIS-koordinator

Mobil:
992 66 295
E-post:
kaja.rein.brevig@stavanger.kommune.no