Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Helse og omsorg
 3. Barnevern
 4. Er du bekymret for et barn?

Er du bekymret for et barn?

Kort fortalt

Ring til oss hvis du er bekymret for et barn: 

Du kan være anonym når du ringer.

Hva er du bekymret for?

Dette er de vanligste grunnene til at barn, unge eller voksne tar kontakt med barnevernet:

 • vold eller overgrep mot barn eller mellom foreldre
 • problemer med rus eller alkohol
 • psykiske problemer
 • barn får dårlig omsorg

Hvem kan melde fra til barnevernet?

Alle som er bekymret for et barn bør ta kontakt med barnevernet. 

Dette er de som oftest tar kontakt:

 • foreldre eller andre i familien
 • skole eller barnehage
 • helsestasjon, sykehus eller lege
 • politiet
 • venner eller naboer

Du kan være anonym når du ringer.

Er du redd for å ringe?

Det kan være lurt å spørre en voksen du stoler på til å hjelpe deg med å ringe. 

Hva skjer når du ringer alarmtelefonen?

Alarmtelefonen for barn og unge 116111 har laget en kort film, og skrevet hva som skjer når du ringer på www.116111.no. Se filmen her:

Dette gjelder også hvis du ringer barnevernet direkte på telefon 51 91 26 00 eller 51 89 91 67 mellom 15.00 og 02.00 alle dager.

Er du offentlig ansatt og er bekymret for et barn eller en ungdom?

Er du bekymret for at et barn eller en ungdom er utsatt for overgrep, mishandling eller ikke får den omsorgen det har krav på? Alle offentlig ansatte har plikt til å melde fra til barnevernet. Du kan lese mer om dette på Lovdata.no.

Du kan bruke meldeskjema til barnevernet.doc (36 kb)  for bekymringsmelding til barneverntjenesten.
E-post til barnevernet: barnevern@​stavanger.kommune.no

Hva skjer med meldinger til barnevernet?

Vi går igjennom meldinger senest innen en uke. I løpet av denne uken kontakter vi den som har meldt fra for å få mer informasjon og bestemmer om vi skal undersøke saken videre.

Slik kontakter du barnevernet

Barneverntjenesten

Vil du bli tilsynsperson?
Kontakt Ingvild Mariero 51 50 89 12 / 51 91 26 00 eller
epost ingvild.mariero@stavanger.kommune.no

Besøksadresse:
St. Olavs gate 9, 2. etasje
Åpent hverdager kl 07.40 – 15.00
Utenom åpningstiden kan du ringe Barnevernvakten på telefon 51 89 91 67 (901 72 534)

Du kan også kontakte Alarmtelefonen for barn og unge på telefon 116111. 

Postadresse:
Stavanger kommune
Barneverntjenesten
Pb 8001, 4068 Stavanger

Telefon:
51 91 26 00
E-post:
barnevern@stavanger.kommune.no