PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Helse og omsorg
 3. Barnevern
 4. Botiltak for enslige mindreårige flyktninger - EMbo Stavanger

Botiltak for enslige mindreårige flyktninger - EMbo Stavanger

Kort fortalt

 • EMbo Stavanger er et bo- og omsorgstilbud for enslige mindreårige flyktninger i alderen 14-18 (20) år.
 • EMbo Stavanger drifter institusjoner.
 • EMbo Stavanger samarbeider med barneverntjenesten  som bestiller bosettingsplass til enslige mindreårige flyktninger.
 • EMbo Stavanger gir omsorg med vekt på mestring av eget liv og integrering i det norske samfunnet.
Embo Stavanger

Hvem er ungdommene i EMbo Stavanger?

Ungdommene i EMbo Stavanger er enslige mindreårige flyktninger som har flyktet fra sitt hjemland og kommet til Norge uten omsorgspersoner. De har søkt beskyttelse (asyl) og fått opphold i Norge, og Stavanger som bosettingskommune.

Før ungdommene bosettes i EMbo Stavanger har de bodd på omsorgssenter, på asylmottak eller kommet direkte fra flyktningleir.

Ungdommene har opplevd krig, sosial nød og potensielt traumatiserende hendelser både i hjemlandet og på fluktruten til Norge.

Hva er EMbo Stavanger?

EMbo Stavanger bosetter ungdommer på oppdrag fra barneverntjenesten enten i institusjon eller bofelleskap. Begge botiltakene har døgnbemanning.

Målet er å gi omsorg og skape trygge omgivelser gjennom gode og tillitsvekkende relasjoner til voksne, for at ungdommene skal kunne mestre sine opplevelser, utvikle seg til selvstendige ungdommer og etablere et liv i Stavanger og i Norge.

I tillegg har vi EMbo Basen som er en aktivitetsarena og et møtested for alle enslige mindreårige i Stavanger kommune.

Hva gjør EMbo Stavanger?

 • Ansatte skal arbeide aktivt med å fremme en bosituasjon med trygghet, relasjonsbygging og følelsesregulering
 • EMbo Stavanger skal være et hjem med forutsigbare voksne som skal møte ungdommene der de er.
 • EMbo Stavanger hjelper, gir råd og veileder ungdommene når det kommer til skole, fritid, venner, helse, jobb offentlige kontorer, og andre arenaer og situasjoner som er viktige i ungdommenes liv.
 • EMbo Stavanger samarbeider med flere instanser for å gi et best mulig tilbud for ungdommene.
 • Ungdommene som bor i EMbo Stavanger får ulike kurstilbud for å bedre mestre et liv i en ny kultur og et nytt land.
 • EMbo Stavanger driver en ungdomsbase hvor enslige mindreårige i hele kommunen kan delta på aktiviteter, leksehjelp, kurs, «bare henge» og møte trygge omsorgsfulle voksne.

Kontaktinformasjon

EMbo Stavanger

Besøksadresse:

EMbo Stavanger administrasjon/stab, barneverntjenesten Hermetikkgata 5 4014 Stavanger

Postadresse:

EMbo Stavanger, barneverntjenesten Postboks 8001 4068 Stavanger

E-post:
embo@stavanger.kommune.no

EMbo avdeling Gausel - 971 56 314
Avdelingsleder Lill Christin Salte