PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Helse og omsorg
 3. Barnevern
 4. UNGBO

Ungbo

Kort fortalt

 • Ungbo samarbeider med barnevernstjenesten i Stavanger.
 • Barnevernstjenesten søker ungdom inn til Ungbo.
 • Ungbo er for ungdom mellom 16 og 23 år.
 • Ungdommen har vanligvis oppfølging i Ungbo i to år.
 • Det er frivillig å være med i Ungbo.
 • Ungbo jobber sammen med ungdommen for at de skal mestre overgangen til voksenlivet på best mulig måte.

Hvem er ungdommene i UNGBO?

Ungdommene som er i UNGBO er ungdom som av ulike grunner ikke kan bo sammen med foreldrene.

Det er frivillig å være med i UNGBO. Det vil si at ungdommen må selv ha lyst til å være i UNGBO, og kjenne et behov for et slikt tilbud i livet sitt. 

Det er barnevernstjenesten i Stavanger som søker ungdommene inn til oss. 

Hva er UNGBO?

UNGBO er for ungdom som er på vei til å bli voksne, og trenger litt hjelp i denne overgangen.

Ungdommene som blir søkt inn til UNGBO har til felles at de av en eller annen grunn ikke kan bo sammen med foreldrene. Målet er å hjelpe den enkelte ungdom med å klare overgangen inn i voksenlivet på en best mulig måte.

Hva gjør UNGBO?

 • UNGBO har ingen leiligheter, men arbeider sammen med ungdommene for å finne leiligheter på det private markedet.
 • UNGBO jobber for at ungdommene skal være i stand til å klare seg godt, både på skolen, i arbeid, der de bor og i det offentlige.
 • Vi hjelper ungdommene når de må kontakte offentlige instanser, for eksempel Nav, Husbanken, Skatteetaten og liknende. UNGBO kan hjelpe til med å skrive søknader, fylle ut skjemaer og papirer.
 • Vi hjelper ungdommene med å komme på plass i den nye leiligheten sin.
 • Vi er der når ungdommene trenger noen å snakke med, enten det er det vanskelige, det vanlige, eller det praktiske.
 • Det er viktig å ha et godt sted å bo. Men å delta i UNGBO betyr også at ungdommene sier ja til å ha voksne med i livet sitt.
 • Det viktigste av alt er at vi er der fordi ungdommene ønsker det.

Nesten Voksen

Et pilotprosjekt i samarbeid med Barneverntjenesten.

For ungdom som ikke er i barnevernet

Alle ungdommene i UNGBO blir søkt inn av barnevernstjenesten i Stavanger.

De ungdommene som ikke er i barnevernet, kan få hjelp mange andre steder når de trenger det. Uteseksjonen, NAV og Helsestasjon for ungdom er åpne tilbud som passer for alle.

Kontaktinformasjon

Ungbo Stavanger

Besøksadresse: Arne Rettedalsgate 12, 4012 Stavanger

Ungbo har ingen felles e-post adresse, men send gjerne mail til en av de ansatte i listen under.

Dette er ett bilde av Torgeir Fiskum, avdelingsleder i Ungbo

Torgeir Fiskum

Avdelingsleder,
Ungbo

Mobil:
415 71 871
Telefon:
51 91 38 24
E-post:
torgeir.fiskum@stavanger.kommune.no
Dette er ett bilde av Aage Refsland Endresen, fagleder i Ungbo.

Aage R. Endresen

Fagleder

Mobil:
412 31 979
Telefon:
51 91 38 26
E-post:
aage.refsland.endresen@stavanger.kommune.no
Dette er ett bilde av Thomas Kristensen, ungdomskoordinator i Ungbo

Thomas Kristensen

Ungdomskoordinator

Mobil:
457 26 340
Telefon:
51 50 86 85
E-post:
thomas.kristensen@stavanger.kommune.no

Maiken Grønberg

Ungdomskoordinator

Mobil:
988 55 884
Telefon:
51 91 38 28
E-post:
maiken.gronberg@stavanger.kommune.no

Mari Zweedijk Aure

Sosialkurator, Ungbo

Mobil:
458 73 492
E-post:
mari.aure@stavanger.kommune.no

Truls Wartiainen

Ungdomskoordinator

Mobil:
941 43 326
Telefon:
51 50 83 69
E-post:
truls.wartiainen@stavanger.kommune.no

Karina Løvås Bakken

Ungdomskoordinator, Ungbo
Permisjon

Frank Lindland

Ungdomskoordinator, Ungbo
Nesten Voksen

Mobil:
952 36 873
Telefon:
51 91 38 33
E-post:
frank.lindland@stavanger.kommune.no

Christin Gilje

Ungdomskoordinator, Ungbo
Nesten Voksen

Mobil:
991 58 145
Telefon:
51 91 22 98
E-post:
christin.gilje@stavanger.kommune.no
Dette er ett bilde av Morten Tjensvoll, ungdomskoordinator i Ungbo

Morten Tjensvoll

Ungdomskoordinator

Mobil:
909 81 536
E-post:
morten.mide.tjensvoll@stavanger.kommune.no
Dette er ett bilde av Guro Nesvik, ungdomskoordinator i Ungbo

Guro Nesvik

Ungdomskoordinator, Ungbo
Permisjon

Dette er bilde av Kjersti Sørensen, ungdomskoordinator i Ungbo.

Kjersti Sørensen

Ungdomskoordinator

Mobil:
404 05 269
Telefon:
51 91 23 91
E-post:
kjersti.sorensen@stavanger.kommune.no