PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Helse og omsorg
  3. Hjemmebaserte tjenester
  4. Miljøtjeneste

Miljøtjeneste

Kort fortalt

  • Miljøtjenesten gir råd og veiledning til personer med utfordringer relatert til psykisk helse, kognitive utfordringer, rusavhengighet eller annet funksjonstap.
  • Vi tilbyr hjelp til selvhjelp med mål om at alle skal få mulighet til å leve og bo selvstendig.
  • Tjenesten er gratis og kan omfatte hjelp, veiledning og støtte til dagliglivets gjøremål.

Hva er miljøtjeneste?

Miljøterapeutisk enhet tilbyr hjelp til mennesker som har behov for støtte og veiledning i hverdagen grunnet utfordringer relatert til psykisk helse, kognitive utfordringer, rusavhengighet eller annet funksjonstap.

Vårt mål er å stimulere brukere til egen læring, økt motivasjon og livsmestring. Vi har fokus på ettervern og kan hjelpe til med sosial mestring, rammer og struktur i hverdagen.

Miljøterapeutisk enhet vil legge til rette for trygghet og forutsigbarhet i hjemmet. Vi tilbyr hjelp til selvhjelp med mål om at alle skal få mulighet til å leve og bo selvstendig, ha en aktiv og meningsfull tilværelse i felleskap med andre. 

Vi legge til rette for et godt samspill i dialog med brukeren og vektlegger det å skape gode og trygge relasjoner.

Hva koster miljøtjeneste?

Tjenesten er gratis og utføres til faste tidspunkt. Hjelpen tilbys i form av terapeutiske samtaler, støttesamtaler, og målrettet praktisk hjelp med søkelys på å øke eller opprettholde funksjon.

Vi jobber ambulant for å møte mennesker på sin hjemmearena, terapeutiske samtaler tilbys på kontor.

Vi jobber ut ifra forløpt som betyr at tjenesten tilbys i 3 måneder, hvor det i etterkant av gjøres en evaluering i felleskap for tjenesten videre.

Slik søker du om miljøtjeneste

For å få miljøtjeneste må du søke om helse- og omsorgstjenester. Søknaden sender du til ditt lokale helse- og velferdskontor. Last ned søknad om helse- og omsorgstjenester.

Helse- og velferdskontoret vurderer, i samarbeid med deg, hvilken tjeneste du har behov for og i hvor stort omfang tjenesten skal gis.
Hvis du trenger hjelp til å søke, kan du ta kontakt med ditt lokale helse- og velferdskontor.

Trenger du kontakt med miljøtjenesten?

Madla og Tjensvoll miljøtjeneste 99 54 33 49
Hillevåg og Hinna miljøtjeneste 51 50 80 13
Eiganes og Tasta miljøtjeneste 51 50 82 88 (sentralbord)
Hundvåg og Storhaug miljøtjeneste 51 50 81 38 (sentralbord)
Rennesøy og Finnøy miljøtjeneste
(fra 01.01.2020)
51 50 82 88 (sentralbord)